30 kanti za selektivno odvajanje smeća na Panonskim jezerima

„Eko život“ d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, nastavlja da implementira nove projekte. Riječ je o projektu sa JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla, odnosno o nabavci posuda za selektivno odvajanje otpada.

– Obzirom da smo svjesni od kakvog je značaja kompleks jezera Panonica kako za grad Tuzla tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, te da je iz dana u dan sve veći broj posjetilaca, kako domaćih tako i turista iz susjednih država, odlučili smo da od ove godine zajedno sa JKP „Pannonica“ pokrenemo jedan ovakav projekat. Naime, riječ je o nabavci 30 kanti za selektivno odvajanje otpada koje će biti postavljene na pristupačnim mjestima na sva tri jezera kao i šest kontejnera koji će biti od velike pomoći za radnike JKP „Pannonica“ pri pražnjenju samih kanti, izjavila je Lidija Tomić, direktorica društva Eko život d.o.o. Tuzla.

Ona dodaje i da većina posjetilaca koristi proizvode u plastičnim ambalažama i da upravo tog ambalažnog otpada i ima najviše, te da im je ovim projektom omogućeno da odvajaju plastičnu ambalažu i da je na pravilan način odlože.

– Osim kanti za plastičnu ambalažu postavljene su i kante za „ostali otpad“ odnosno za staklo, metal, višeslojni materijal (vrećice od slatkiša i grickalica) i dr. Ovim putem pozivamo sve posjetioce kompeksa slanih jezera da pravilno odlažu otpad i tako doprinesu očuvanju okoliša, poručila je Lidija Tomić.

Direktor “Panonnice” izrazio je zadovoljstvo novim prijektom i zahvalio se kompaniji EKO ŽIVOT na donaciji, te istakao:
– Ovim projektom želimo da kompleks jezera upotpunimo sa adekvatnim mjestima za odlaganja velike količine otpada koji nastaje prilikom boravka naših dragih kupača na istima. Od sada će kupači, odnosno posjetioci, imati priliku da posebno odvoje plastičnu ambalažu a posebno ostali ambalažni otpad. Ovime pokazujemo da nam je ekološki segment jedan od najbitnijih, jer zdrava i čista sredina u kojoj borave svi koji posjećuju komplex jezera na Panonici je najbitnija.

Kante i kontejneri će biti postavljeni na više lokacija na kompleksu kako bi bili pristupačni što večem broju naših posjetilaca.

Panonika.ba