Aladinovci savladali osnove klizanja…

Mala raja iz obdaništa Aladin je uspješno savladala osnove klizanja. Video prikaz zadnjeg četvrtog časa.
Čestitamo svim mališanima 🙂

Škola osnova klizanja – Panonika, Tuzla 14.01.2016. god.