ANEX KUPALIŠNOG REDA – COVID-19

  • OBAVEZNO DRŽATI RAZMAK OD 2 METRA, KAKO NA ULAZIMA U KOMPLEKS TAKO I TOKOM BORAVKA NA KOMPLESKU I U VODI JEZERA.
  • OBAVEZNA DEZINFEKCIJA RUKU I OBUĆE (PROLAZAK OBUĆOM KROZ NOŽNU DEZOBARIJERU) NA ULAZU U KOMPLEKS PANONSKIH JEZERA.
  • KADA KAŠLJETE/KIŠETE PREKRIJTE USTA I NOS LAKTOM ILI PAPIRNOM MARAMICOM. MARAMICU ODBACITE U KANTU ZA OTPATKE, TE OPERITE RUKE.
  • IZBJEGAVAJTE RUKOVANJE/GRLJENJE I ODRŽAVAJTE RAZMAK OD NAJMANJE 2 METRA TOKOM RAZGOVORA.
  • PEŠKIRI I LEŽALJKE MORAJU BITI UDALJENI 2 METRA.
  • LEŽALJKE SU POSTAVLJENE NA PRETHODNO ODREĐENE POZICIJE UNUTAR KOMPLEKSA I ZABRANJENO IH JE POMJERATI.
  • NAKON ULASKA U KOMPLEKS, OBAVEZNO TUŠIRANJE PRIJE ULASKA U VODU JEZERA.
  • ZABRANJENO PLJUVANJE NA TLO KOMPLEKSA I U VODU JEZERA.
  • ČESTO PERITE RUKE SAPUNOM I VODOM NAJMANJE 30 SEKUNDI ILI KORISTITE DEZINFICIJENSE NA BAZI ALKOHOLA (MIN.70%).
  • OBAVEZNO PERITE RUKE NAKON KORIŠTENJA WC-A.

HVALA ŠTO ČUVATE VAŠE ZDRAVLJE I ZDRAVLJE NAŠIH UPOSLENIKA !

 

Shodno naredbi Kriznog štaba F BiH broj: 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine i članu 65.Statuta JKP Pannonica doo Tuzla, direktor donosi sljedeći PLAN O UPRAVLJANJU RADNIM PROCESIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA.

 

Uprava PANONIKA preventivne mjere_COVID-19

ULAZNE KAPIJE PREVENTIVNE MJERE_COVID-19

BUDITE ODGOVORNI I DRŽITE SIGURNOSNU DISTANCU!

Panonika.ba