III Međunarodni susreti raftera i raft klubova ”Raftlook 2010” 17.-19.09.2010. god.

Riječi organizatora: ”Iako nemamo rijeku, mi imamo dva slana Panonska jezera koja su potomci prastarog Panonskog mora, a koje su građani Tuzle napravili na radost tuzlaka i svih građana BiH. Organizovanjem susreta raftera želimo da pokažemo da ono što su građani Tuzle napravili sa puno ljubavi i odricanja, može mjeriti sa prirodnim ljepotama Une, Neretve, Drine, Krivaje, Vrbasa, Bosne… I ne smo to, kroz susrete želimo da ovaj ekstremni sport što više popularišemo, približimo ljudima. Susreti su i prilika za demonstriranje rafterskih vještina, prezentaciju opreme, rekapitulaciju godišnjeg učinka klubova, planiranje i zabavu, jer ne zaboravimo da je osmjeh najmanja udaljenost među ljudima. Tradicija postaje samo ono što ima istinsku vrijednost. Susreti i druženja raftera su prava prilika da se pokaže koliko su vrijedne veze među ljudima i veze ljudi sa prirodom”.

 

 

Panonika.ba