IV Međunarodni susreti raftera i raft klubova ”Raftlook 2011” 16.-18.09.2011. god.

Organizovanjem susreta raftera Klub želi da pokaže da ono što su građani Tuzle napravili sa puno ljubavi i odricanja, može mjeriti sa prirodnim ljepotama Une, Neretve, Drine, Krivaje, Vrbasa, Bosne… I ne samo to, kroz susrete se želi da ovaj ekstremni sport bude što više popularisan, približi se ljudima. Susreti su i prilika za demonstriranje rafterskih vještina, prezentaciju opreme, rekapitulaciju godišnjeg učinka klubova, planiranje i zabavu, jer ne zaboravimo da je osmjeh najmanja udaljenost među ljudima.

Panonika.ba