Manifestacija ”PRUŽI MI RUKU” 17.09.2010. god.

Riječi organizatora: ”Nama je ova Manifestacija važna kako bi na taj način prezentirali mogučnosti naših korisnika i pokazali našoj lokalnoj zajednici a i šire da i oni mogu da budu korisni građani ovog društva. Na ovaj način pokušavamo da ih integrišemo i uključimo u tokove lokalne zajednice i radimo na suzbijanju predrasuda o osobama sa invaliditetom”.

Panonika.ba