Najave događaja 16. – 18.07.2012. god.

              Crtanje sa malom rajom!                                                    Dan za penzionere!!
              Ponedjeljak 16.07 i utorak 17.07.2012                                 Srijeda 18.07.2012
              Od 11:30 do 13:00 sati                                                       Od 11:30 do 13:00 sati

              mala raja                                 dan za penzionere

Panonika.ba