OBAVJEŠTENJE o roku izdavanja iskaznica

Od utorka 16.08.2016. god. moguće je izvaditi polu mjesečnu iskaznicu (redovna, povlaštena, dječija i  studentska) za period od 15 dana.

Od ovog datuma nije više moguće izdavanje mjesečnih ili sezonskih iskaznica.

Prodaja iskaznica za ljetnu sezonu 2016 će se vršiti najdalje do nedjelje 21.08.2016. god.

U ponudi su sljedeće vrste i cijene polu mjesečnih iskaznica:

REDOVNA…………………..21 KM (20 KM + 1 KM izrada iskaznice)

POVLAŠTENA……………..8,5 KM (7,5 KM + 1 KM izrada iskaznice)

DJEČIJA……………………..8,5 KM (7,5 KM + 1 KM izrada iskaznice)

STUDENTSKA……………..16 KM (15 KM + 1 KM izrada iskaznice)

Napominjemo i da svaki dan od 16 sati dnevna popodnevna redovna ulaznica košta 2 KM, za penzionere 1 KM, a za djecu do 7 godina, ulaz je besplatan.

Panonika.ba