Pannonica bi mogla početi sa radom 15. juna

Panonika je spremna za početak sezone, koja je prethodnih godina počinjala već od 1. juna. Maid Porobić, direktor JKP Pannonica Tuzla, kaže da se nadaju da bi komplex mogao početi sa radom od 15. Juna, kada bi trebalo uslijediti novo ublažavanje mjera od strane federalnog Kriznog štaba.

Rukovodstvo Panonike čeka i upute na koji će način moći raditi i primati goste, s obzirom da se radi o velikom komplexu, na kojem je moguće ispoštovati sve mjere koje propiše federalni Krizni štab.

Napominje da rad Pannonike neće biti kao prethodnih godina, sa velikim brojem gostiju koji se vikendom dnevno znao kretati između 10 i 15 hiljada gostiju, ali kaže da će se prilagoditi tim novopropisanim kapacitetima i ostalim mjerama za koje pretpostavlja da će biti uvedene a to su svakodnevna dezinfekcija plaža, kompletnog plažnog mobilijara, sanitarnih prostorija, ugostiteljskih objekata.

 

* sa zahvalnošću preuzeto od RTV 7 Tuzla