Posjeta delegacije US AID-a i grada Tuzle

U vezi inicijativa koje Grad Tuzla realizuje iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, kompleks slanih jezera Panonika, danas je posjetila delegacija USA AID-a i grada Tuzle na čelu sa gospodinom Gabriel Abrahamom. Mr. Gabrijel Abraham se posebno interesovao za organizaciju rada svih servisnih i uslužnih službi sa 156 uposlenih, dosadašnju veliku posjetu kompleksu, uređen okoliš, salinitet čiste slane jezerske voda i tehnologiju dopreme slanice i tehnološke vode i njihovo filtriranje….Nakon polusatnog razgledanja i razgovora, delagacija USA AID-a je zadovoljna napustila Panoniku….Utorak 11.8.2015.g.

Panonika.ba