Prijem sezonskih radnika za ljetnu sezonu 2020 – ZAVRŠENO!

U sklopu priprema za predstojeću sezonu, shodno unutrašnjoj organzaciji rada u ljetnom periodu, JKP ”Pannonica” doo Tuzla će izvršiti prijem sezonskih radnika za ljetnu sezonu u 2020. godini na poslovima:

– ugostiteljstva,

– trgovine, i

– sanitarnog održavanja kompleksa.

Poziv je otvoren od ponedjeljka 18.05. do petka 22.05.2020. godine, ili do popunjavanja radnih mjesta!

Prijave se vrše u Restoranu Panonski Lovac na trećem Panonskom jezeru, svaki radni dan od 11:00-13:00 sati od ponedeljka 18.05. do petka 22.05.2020. godine, radi popunjavanja prijavne aplikacije i obavljanja intervjua.

Preuzmi prijavnu aplikaciju: PRIJAVNA APLIKACIJA SEZONSKOG RADNIKA 2020. Molimo sve kandidate da priloženu prijavnu aplikaciju popune čitko i uredno velikim štampanim slovima! Aplikacija se treba dostaviti prilikom pristupanja na intervju.

Izbor kandidata će se vršiti na osnovu intervjua i probnog rada, a prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju traženih poslova uz predočenje preporuka. Intervju će se obavljati odmah pri predaji aplikacije!

Pozivamo sve zainteresovane kandidate koji imaju radno iskustvo konobara, šankera, kuhara, pomoćnih kuharskih radnika, trgovaca/prodavača i čistačica da se prijave u JKP ”Pannonica” doo-Tuzla na Panonskim jezerima.

MOLIMO KANDIDATE DA SE PRILIKOM DOLASKA NA INTERVJU STROGO PRIDRŽAVAJU EPIDEMIOLOŠKIH UPUTA NADLEŽNIH SLUŽBI. SVAKI KANDIDAT MORA IMATI MASKU, TE PRI ULASKU OBAVEZNO TREBA DEZINFEKOVATI RUKE SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVOM KOJE ĆE SE NALAZITI NA ULAZU.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 035/246-710 i email kontakt@panonika.ba.