Publikacija Učešće građana u monitoringu i evaluaciji javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzli

Publikacija „Povezivanje horizontalne i društvene odgovornosti u pružanju usluga u urbanim sredinama: Učešće građana u monitoringu i evaluaciji javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzli koja je nastala kao rezultat projekta „Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla”.

Projekat  se sprovodio od septembra 2017. godine i nastavak je saradnje između Grada Tuzle i Svjetske banke u okviru regionalnog Programa urbanog partnerstva (UPP II) koji vode Svjetska banka i Republika Austrija u saradnji sa velikim brojem gradova i organizacija u Jugoistočnoj Evropi.

Grad Tuzla se u realizaciju ovog programa uključio u aprilu 2016. godine.

Publikaciju, na Bosanskom jeziku, možete pregledati klikom na priloženi link: Povezivanje horizontalne i društvene odgovornosti u pružanju usluga u urbanim sredinama Učešće građana u monitoringu i evaluaciji javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzli_BOS

You can view the publication in the English language by clicking on the attached link: Linking horizontal and social accountability in urban services delivery Citizen engagement in the monitoring and evaluation of public enterprises and institutes in the city of Tuzla_ENG

Panonika.ba