Reciklirajte na Panonici

JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla u saradnji sa društvom “Eko život” d.o.o. Tuzla sutra (srijeda 22.07.2015. godine) u 13:00 sati izvršit će postavljanje infrastrukture sa mogućnošću selektivnog odvajanja otpada na Panonici. Ova infrastruktura će biti postavljena između prvog i drugog jezera kako bi bila što pristupačnija našim gostima.

Radi se o kontejnerima u različitim bojama, sa oznakama u koji kontejner se odlaže koja vrsta  materijala, a to  su papir, plastika, staklo, metal i višeslojna ambalaža, pomoću kojih če se vršiti selektivno odlaganje otpada koji će se poslije reciklirati. Na ovaj način utičemo na svijest građana o recikliranju, čime direktno pozitivno utičemo na našu okolinu, čuvamo prirodu i našu životnu sredinu činimo zdravijom za život. Ovime i našu djecu učimo da je važno da na ovaj način čuvamo životnu sredinu i prirodu u kojoj svakodnevno boravimo.

Mislite zeleno, za život u boji prirode, vodite računa o prirodi i počnite reciklirati več danas!

Panonika.ba