Škola osnova klizanja proizvela prve klizače u 2019 godini

Škola osnova klizanja u prvom terminu proizvela je 21 novog klizača i klizačicu.

Prva grupa neklizača je počela 7.1. i nakon 4 dana obuke s ponosom izjavljujemo da imamo 21 novog klizača i klizačicu. Svim klizačicama i klizačima su dodijeljene diplome o uspješno završenoj školi osnova klizanja.

Kližemo sami, u parovima, MI KLIŽEMOOO I UŽIVAMOOO .

Bravo mali klizači!

 

Od ponedjeljka 14.1. počinjemo novi ciklus sa dječicom iz Predškolske ustanove Aladin Tuzla.

 

Škola Osnova Klizanja Klizaliste Panonika / Tuzla
Partneri projekti: Coca-Cola i Ledo

 

KLIZANJE SE BRZO UČI!