Studija: hlorisana voda može onesposobiti virus!

Što se tiče kolektivnih sportova, najmanji rizik od širenja virusa ima vaterpolo, koji je u kategoriji dva, uz objašnjenje da se vaterpolo igra U KLORIRANOJ VODI, KOJA MOŽE ONESPOSOBITI VIRUS.
Slana voda u Panonskim jezerima se dezinficira kontinuiranim dotokom 100% hlora koji u svakom trenutku obezbjeđuje koncentraciju hlora od 0,2-0,4 mg/litar ili više, te uz koncetraciju soli od 35-40 gr/litar, osigurava se potpuno siguran boravak u našim jezerima.

ITALIJANSKO ministarstvo sporta i Talijanski olimpijski odbor (CONI) napravili su listu sportova po kategorijama rizika opasnosti od širenja koronavirusa. Obimna studija pod nazivom “Sport se sigurno pokreće” ima više od 400 stranica i nastala je u suradnji sa sveučilištem Politecnico di Torino. Dokument donosi pregled razine rizika i mjera potrebnih za ponovno pokretanje u odnosu na svaku od 387 priznatih sportskih disciplina, uz preporuke Talijanskog sportskog medicinskog saveza (FMSI).

Link studije:

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/lo-sport-riparte-in-sicurezza-rapporto-di-coni-cip-e-politecnico-di-torino/

http://www.sport.governo.it/media/2130/rapporto-lo-sport-riparte-in-sicurezza.pdf