V Međunarodni susreti raftera i raft klubova ”Raftlook 2011” 14.-16.09.2012. god.

Raft-eko klub “Accent” iz Tuzle će 14., 15. i 16. 9. 2012. g. biti domaćin rafterima iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Tuzla je u 2012. godini dobila i svoje treće slano jezero, pa je ovo prilika da se upoznate sa novim licem kompleksa Panonike i novim turističkim sadržajima grada Tuzle.

Organizator susreta je Raft-eko klub „ACCENT” iz Tuzle, jedan od najstarijih rafting klubova u BiH, koji je nastao u gradu koji ima hendikep da nema veliku rijeku. Iako nema rijeku, Tuzla ima Panonska jezera koja su postala simbol i prepoznatljiv imidž grada. Organizovanjem susreta raftera želimo da pokažemo da ono što su građani Tuzle napravili sa puno ljubavi i odricanja, može se mjeriti sa prirodnim ljepotama Une, Neretve, Drine, Krivaje, Vrbasa, Bosne …

Kroz susrete želimo da ovaj ekstremni sport što više popularišemo i približimo ljudima, a pogotovo djeci i omladini. U tu svrhu rafteri će nakon otvaranja susreta u 11 sati, u subotu 15.9.2012.g. za omladinu i djecu Doma za djecu bez roditeljskog staranja, NVO Koraci nade, NVO Majke hendikepirane djece, UG Zemlja djece, članove eko-sekcija osnovnih škola kao i građane, organizovati posebnu promotivnu vožnju.

Susreti su i prilika da se kroz rafterske igre demonstriraju rafterske vještine, prezentuje rafterska oprema, rekapitulira godišnji učinak klubova, planira saradnja i zabavi.

PROGRAM
V MEĐUNARODNI SUSRETI RAFTERA I RAFT KLUBOVA NA PANONSKIM JEZERIMA U TUZLI „RAFTLOOK 2012.“

PETAK 14. 09.2012.
17:00-18:00 – Okupljanje i prijava raftera na Panonici
19:00 – Večera
20:00 – Slobodno veče i razgledanje grada

SUBOTA 15. 09.2012.
9:00 – Doručak
10:00 – Prijava ekipa za rafterske igre i priprema čamaca i takmičara
11:00 – Svečano otvaranje manifestacije i početak rafterskih igara
11:30-12:30 – Promotivna vožnja djece i omladine u raft čamcima
13:00 – Ručak
14:00 – Rafterske igre
19:00 – Večera
20:00 – Kulturno zabavni program i dodjela priznanja i zahvalnica učesnicima, sponzorima, donatorima

NEDJELJA 16. 09.2012.
9:00 – Doručak
10:00 – Ispraćaj gostiju

Panonika.ba