Kontakt informacije

00 387 35 246-711

00 387 35 246-712 direktor

00 387 35 246-710

00 387 35 246-713

Šetalište Slana Banja b.b., Tuzla,
Tuzlanski Kanton, 75000, BIH

kontakt@panonika.ba

 

ID broj: 4209598600008

PDV: broj: 209598600008

NLB Banka – Žiro rač.1321000311574872

SPARKASSE Bank – Žiro rač.1995060054151184

INTESA SANPAOLO Banka – Žiro rač. 1543602011285236