Kontakt informacije

Javno  preduzeće ”Pannonica” d.o.o. Tuzla

00 387 35 246-710 - tehnička služba

00 387 35 246-711 - finansije i računovodstvo

00 387 35 246-712 - direktor

00 387 35 246-713 - marketing

Šetalište Slana Banja b.b., Tuzla,
75000 Tuzla, Tuzlanski Kanton, Bosna i Hercegovina

kontakt@panonika.ba

ID broj: 4209598600008

PDV: broj: 209598600008

NLB Banka – Žiro rač.1321000311574872

SPARKASSE Bank – Žiro rač.1995060054151184