SEZONA 2024:

DNEVNA ULAZNICA (1.6.2024.- 31.8.2024.)- radni dan
Redovna ulaznica     6,50
Povlaštena ulaznica     4,00
Dječija ulaznica ( preko 4g.- navršenih 14g.)     4,00
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 1 dijete do 14 g.)     15,00
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 2 djeteta do 14 g.)     19,00
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 3 djeteta do 14 g.)     22,00
Poslijepodnevna ulaznica redovna      4,00
Poslijepodnevna ulaznica povlaštena      3,00
Poslijepodnevna ulaznica dječija (4g.-14g.)      3,00
DNEVNA ULAZNICA (1.6.2024.- 31.8.2024.)  – vikend
Redovna ulaznica  8,50
Povlaštena ulaznica  5,00
Dječija ulaznica (preko 4g.- navršenih 14g.)   4,50
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 1 dijete do 14 g.) 19,50
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 2 dijeteta do 14 g.) 23,00
Porodična ulaznica ( 2 odraslih i 3 dijeteta do 14 g.) 27,00
Poslijepodnevna ulaznica redovna  5,00
Poslijepodnevna ulaznica povlaštena  4,00
Poslijepodnevna dječija (4g.-14g.)  3,50
OSTALE CIJENE ULAZNICA
Vansezonska ulaznica redovna 5,00
Vansezonska povlaštena ulaznica 3,00
Vansezonska dječija ulaznica (4g.-14 g.) 2,50
Troškovi izrade sezonske ulaznice-prva izrada 8,00
Troškovi produženje postojeće  sezonske ulaznice 2,00
Reizdavanje kartice 10,00
Aktivacija oduzete kartice 20,00

 

RADNO VRIJEME :

JUNI – 08:00 – 20:00 sati

JULI – 07:00 – 20:30 sati

AVGUST 1.8.-15.8.)  – 07:00 – 20.30 sati

AVGUST ( 16.8.-31.8.) – 08:00-20:00 sati

SEPTEMBAR (1.9. – kraj sezone) – 10:00-18:00 sati

 

Djeca do 4 godine starosti  imaju besplatan ulaz. Invalidi 100% imaju besplatan ulaz  uz obavezu izrade sezonske ulaznice ( produženje  stare 2,00 KM, izrada nove 8 KM).

Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).

PDV je uračunat u cijenu.

VAŽNA NAPOMENA:

 • JEDNOKRATNE ULAZNICE VAŽE SAMO ZA JEDAN  ULAZ !!! IZLAZAK DUŽI OD 10 minuta I VIŠE OD JEDAN (1) PUTA, ZAHTIJEVA PONOVNU KUPOVINU ULAZNICE !

 

ZA KUPOVINU JEDNOKRATNE ULAZNICE NA PRODAJNOM MJESTU:

 • PENZIONERI (samo iz Bosne i Hercegovine) SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ZADNJI ČEK OD PENZIJE I LIČNU KARTU (može se donijeti i kopirano, ali da je kopija dobro vidiljiva)
 • POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI OSOBE (samo iz Bosne i Hercegovine) SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).
 • PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE ŠEHIDA/POGINULIH BORACA.
 • ČLANOVI RVI-a SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a.
 • CIVILNI INVALIDI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA).
 • ZA DJEČIJU ULAZNICU POTREBNO JE PREDOČITI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG JE MOGUĆE UTVRDITI DA DIJETE NEMA VIŠE OD 14 GODINA.

U ponudi od 1.aprila 2024.godine

UPRAVNA ZGRADA PANONIKE – Svaki radni dan od 11:00 do 15:00 sati

SEZONSKE ULAZNICE (ljetna sezona 2024):

 

VRSTA ULAZNICE

CIJENA

SA IZRADOM NOVE ULAZNICE

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

REDOVNA/ODRASLI 133,00 KM 127,00 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

90,00 KM

 

84,00 KM

DJEČIJA

(djeca preko 4 do navršenih 14 godina, uz dokaz)

 

80,00 KM

 

74,00 KM

STUDENTSKA/ĐAČKA

(preko 14 do navršenih 26 godina, uz dokaz)

 

98,00 KM

 

92,00 KM

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • Troškovi izrade sezonske ulaznice-prva izrada – 8 KM
 • Troškovi produženja  stare sezonske ulaznice- 2 KM
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • Djeca do navršenih  4  godine starosti  imaju besplatan ulaz. Invalidi 100% imaju besplatan ulaz  uz obavezu izrade sezonske ulaznice ( produženje stare  2,00 KM, izrada nove 8 KM).
 • SLIKANJE ZA ULAZNICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA ULAZNICE ILI SE VRŠI SKENIRANJE SLIKE.

VAŽNA NAPOMENA:

 • SEZONSKA ULAZNICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU, KOJA SE IMENOM, PREZIMENOM I SLIKOM NALAZI NA ULAZNICI! 
 • POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI I OSOBE (samo iz Bosne i Hercegovine) SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU ODUZME I PONIŠTI.
 • UKOLIKO SE UTVRDI DA JE NEKA OSOBA ZLOUPOTREBILA ULAZNICU, ISTA ĆE SE ODUZETI NA ULAZU I IZVRŠIT ĆE SE NJENA DEKATIVACIJA. TO ZNAČI DA SE SEZONSKA ULAZNICA VIŠE NEĆE MOĆI KORISITITI. ULAZNICU JE MOGUĆE PONOVO AKTIVIRATI JEDINO UPLATOM U IZNOSU OD 20,00 KM (u Upravi JKP ”Pannonica” d.o.o. ).
 • REIZDAVANJE IZGUBLJENE ILI NEPAŽNJOM OŠTEĆENE ULAZNICE (koja se više ne može koristit), A KOJA JE VAŽEĆA ZA TRENUTNU SEZONU, SE NAPLAĆUJE 10,00 KM!
 • U slučaju da pronađete ovu ulaznicu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel: 035/246-710

E-mail: kontakt@panonika.ba

Web: www.panonika.ba

MJESEČNE ULAZNICE  za ljetnu sezonu 2024 (važi od datuma do datuma izdavanja):

 

VRSTA ULAZNICE

CIJENA

SA IZRADOM NOVE ULAZNICE

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

REDOVNA/ODRASLI 76,00 KM 70,00 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

45,00 KM

 

39,00 KM

DJEČIJA (djeca preko 4 do navršenih 14 godina, uz dokaz) 38,00 KM 32,00 KM
STUDENTSKA/ĐAČKA (preko 14 do navršenih 26 godina, uz dokaz) 55,00 KM 49,00 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • Troškovi izrade mjesečne ulaznice-prva izrada – 8 KM
 • Troškovi produženja  stare mjesečne ulaznice- 2 KM
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • Djeca do navršenih 4 godine starosti  imaju besplatan ulaz. Invalidi 100% imaju besplatan ulaz  uz obavezu izrade sezonske ulaznice (produženje stare 2 KM, izrada nove  8,00 KM).
 • SLIKANJE ZA ULAZNICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA ULAZNICE.

VAŽNA NAPOMENA:

 • MJESEČNA ULAZNICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU, KOJA SE IMENOM, PREZIMENOM I SLIKOM NALAZI NA ULAZNICI! 
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU ODUZME I PONIŠTI.
 • UKOLIKO SE UTVRDI DA JE NEKA OSOBA ZLOUPOTREBILA ULAZNICU, ISTA ĆE SE ODUZETI NA ULAZU I IZVRŠIT ĆE SE NJENA DEKATIVACIJA. TO ZNAĆI DA SE MJESEČNA ULAZNICA VIŠE NEĆE MOĆI KORISITIT. ULAZNICU JE MOGUĆE PONOVO AKTIVIRATI JEDINO UPLATOM U IZNOSU OD 20,00 KM (u Upravi JKP ”Pannonica”).
 • REIZDAVANJE IZGUBLJENE ILI NEPAŽNJOM OŠTEĆENE ULAZNICE (koja se više ne može koristit), A KOJA JE VAŽEĆA ZA TRENUTNU SEZONU, SE NAPLAĆUJE 10,00 KM!
 • U slučaju da pronađete ovu ulaznicu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel: 035/246-711

E-mail: kontakt@panonika.ba

www.panonika.ba

PETODNEVNA ULAZNICA ZA SEZONU 2024

Petodnevna ulaznica važi od datuma do datuma izdavanja.

 

 

VRSTA ULAZNICE

 

 

CIJENA  SA IZRADOM NOVE ISKAZNICE (KM)

 

CIJENA  SA PRODUŽENJEM STARE  ISKAZNICE (KM)

Redovna 45 39
Studentska/đačka (preko 14 – 26 g.) 35 29
Dječija (od 4 do navršenih 14 g.) 29 23

PETODNEVNA  ulaznica važi od datuma do datuma izdavanja.

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • Troškovi izrade petodnevne ulaznice-prva izrada – 8 KM
 • Troškovi produženja  stare petodnevne  ulaznice- 2 KM
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • Djeca do 4 godine starosti  imaju besplatan ulaz. Invalidi 100% imaju besplatan ulaz  uz obavezu izrade sezonske ulaznice ( produženje stare 2,00 KM, izrada nove 8,00 KM).
 • SLIKANJE ZA ULAZNICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA ULAZNICE.

VAŽNA NAPOMENA:

 • PETODNEVNA ULAZNICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU, KOJA SE IMENOM, PREZIMENOM I SLIKOM NALAZI NA ULAZNICI! 
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU ODUZME I PONIŠTI.
 • UKOLIKO SE UTVRDI DA JE NEKA OSOBA ZLOUPOTREBILA ULAZNICU, ISTA ĆE SE ODUZETI NA ULAZU I IZVRŠIT ĆE SE NJENA DEKATIVACIJA. TO ZNAĆI DA SE  PETODNEVNA ULAZNICA VIŠE NEĆE MOĆI KORISITIT. ULAZNICU JE MOGUĆE PONOVO AKTIVIRATI JEDINO UPLATOM U IZNOSU OD 20,00 KM (u upravi JKP ”Pannonica” d.o.o. ).
 • REIZDAVANJE IZGUBLJENE ILI NEPAŽNJOM OŠTEĆENE ULAZNICE (koja se više ne može koristit), A KOJA JE VAŽEĆA ZA TRENUTNU SEZONU, SE NAPLAĆUJE 10,00 KM
 • U slučaju da pronađete ovu ulaznicu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel: 035/246-710

E-mail: kontakt@panonika.ba

www.panonika.ba

CJENOVNIK SEZONSKIH ULAZNICA PO AKCIJSKIM CIJENAMA (SEZONA 2024):

Prodaja sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama traje radnim danima od ponedeljka 05.02.2024. godine do petka 29.03. 2024. godine. u periodu 11:00 do 15:00 sati (blagajna Južne kapije Panonike).

VRSTA ULAZNICE

CIJENA

SA IZRADOM NOVE

ULAZNICE

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

REDOVNA/ODRASLI 103,00 KM 97 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

56,00 KM

 

50 KM

ĐAČKA / STUDENTSKA (preko 14 do 26 godina, uz dokaz)

 

76,00 KM

 

70 KM

DJEČIJA

(djeca preko 4 do navršenih 14 godina,)

 

52,00 KM

 

46 KM

 

Djeca do 4 godine starosti  imaju besplatan ulaz. Invalidi 100% imaju besplatan ulaz  uz obavezu izrade sezonske ulaznice  (produženje stare 2,00 KM, izrada nove 8,00 KM).

 

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • Troškovi izrade sezonske ulaznice-prva izrada – 8 KM
 • Troškovi produženja  stare sezonske ulaznice- 2 KM
 • PDV je uračunat u cijenu
 • Prvih 400 komada sezonskih ulaznica svih kategorija kupljenih sa NLB Banka platnim karticama imaju popust od 5 KM
 • Prvih 200 komada sezonskih ulaznica svih kategorija kupljenih sa NLB Banka Pay mobilnim novčanikom  imaju popust od 10 KM
 • Sa jednom karticom i sa jednim NLB Pay digitalnim novčanikom, mogu se kupiti maksimalno 4 sezonske ulaznice.

Potrebna dokumentacija :

 • ZA PENZIONERE: ČEK OD ZADNJE PENZIJE i LIČNU KARTU (samo penzioneri iz BiH)
 • POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI I OSOBE  SA NAVRŠENIH 65 GODINA STAROSTI (SAMO IZ  BiHUZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).
 • ZA PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA: ISKAZNICU MATIČNE ORGANIZACIJE ,
 • ČLANOVI RVI-a: ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a ,
 • CIVILNI INVALIDI: RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA),
 • ĐACI-STUDENTI: đaci (srednja škola)/ studenti  preko  14 do navršenih 26  godina uz važeću đačku knjižicu ili potvrdu od škole, ili, uz važeći index i uz ovjeren zadnji važeći semestar ili potvrdu od matičnog fakulteta
 • DJEČIJA (djeca preko 4 g. i đaci osnovne škole do napunjenih 14 g.):  potrebno je predočiti dokument na osnovu kojeg je moguće utvrditi da dijete nema više od 14 godina.

VAŽNA NAPOMENA:

 • SEZONSKA ULAZNICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU, KOJA SE IMENOM, PREZIMENOM I SLIKOM NALAZI NA ULAZNICI! 
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU ODUZME I PONIŠTI.
 • UKOLIKO SE UTVRDI DA JE NEKA OSOBA ZLOUPOTREBILA ULAZNICU, ISTA ĆE SE ODUZETI NA ULAZU I IZVRŠIT ĆE SE NJENA DEAKTIVACIJA. TO ZNAĆI DA SE SEZONSKA ULAZNICA VIŠE NEĆE MOĆI KORISITIT. ULAZNICU JE MOGUĆE PONOVO AKTIVIRATI JEDINO UPLATOM U IZNOSU OD 20,00 KM (u upravi JKP ”Pannonica”).
 • REIZDAVANJE IZGUBLJENE ILI NEPAŽNJOM OŠTEĆENE ULAZNICE (koja se više ne može koristit), A KOJA JE VAŽEĆA ZA TRENUTNU SEZONU, SE NAPLAĆUJE 10,00 KM!
 • U slučaju da pronađete ovu ulaznicu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel: 035/246-711

E-mail: kontakt@panonika.ba

Web: www.panonika.ba

PLAŽNI MOBILIJAR ZA SEZONU 2024

SUNCOBRAN (1 kom.) 3,50 KM  dan/1,50 KM od 16:30 h. i van sezone
LEŽALJKA (1 kom.) 7,00 KM  dan/3,00 KM od 16:30 h. i van sezone

PLAŽNI KOMPLET

(2 ležaljke, 1 stolić i 1 suncobran)

 15,00 KM  dan/6,50 KM od 16:30 h. i van sezone
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

Izdavanje mobilijara se vrši na lokacijama za izdavanje . Ukoliko koristite ležaljke koje se već nalaze postavljene na plaži do vas će doći radnik koji će vam na licu mjesta naplatiti iznajmljivanje. Informaciju gdje se nalaze lokacije za izdavanje možete dobiti od naših uposlenika.

VANSEZONSKE DNEVNE ULAZNICE (MAJ i SEPTEMBAR 2023):

VANSEZONSKA DNEVNA ULAZNICA MAJ i SEPTEMBAR (KM)
REDOVNA

5

POVLAŠTENA/

3

DJEČIJA (preko  4- navršenih 14 g.)

2,50

PLAŽNI MOBILIJAR

PLAŽNI MOBILIJAR Cjelodnevna karta
LEŽALJKA 3,00
SUNCOBRAN 1,50
PLAŽNI KOMPLET (2xležaljka,suncobran,stolić) 6,50
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

NAPOMENA:

 • Vansezonska ulaznica važi za 1 ulaz .
 • Datum početka i prestanak prodaje vansezonskih sezonskih dnevnih ulaznica određuje Uprava JKP ”Pannonica” d.o.o. za svaku sezonu (godinu) posebno.
 • Izdavanje mobilijara se vrši na lokacijama za izdavanje . Ukoliko koristite ležaljke koje se već nalaze postavljene na plaži do vas će doći radnik koji će vam na licu mjesta naplatiti iznajmljivanje. Informaciju gdje se nalaze lokacije za izdavanje možete dobiti od naših uposlenika.

ZA KUPOVINU DNEVNE ULAZNICE NA PRODAJNOM MJESTU:

 • PENZIONERI (samo iz Bosne i Hercegovine) SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ZADNJI ČEK OD PENZIJE I LIČNU KARTU (može se donijeti i kopirano, ali da je kopija dobro vidiljiva).
 • POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI I OSOBE  SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (SAMO IZ BiH, UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).
 • PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE ŠEHIDA/POGINULIH BORACA.
 • ČLANOVI RVI-a SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a.
 • CIVILNI INVALIDI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA).
 • ZA DJEČIJU ULAZNICU SVAKI PUT POTREBNO JE PREDOČITI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG JE MOGUĆE UTVRDITI DA DIJETE NEMA VIŠE OD 14 GODINA

 

ZA IZDAVANJE MJESEČNIH I SEZONSKIH ULAZNICA POTREBNO JE DONIJETI:

 • JEDNU (1) SLIKU ILI SE SLIKANJE VRŠI NA LICU MJESTA, ILI AKO ŽELITE VRŠI SE SKENIRANJE VAŠE SLIKE ILI LIČNE KARTE.
 • ZA PENZIONERE: ČEK OD ZADNJE PENZIJE i LIČNU KARTU,
 • POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI I OSOBE  SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (SAMO IZ BiH, UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI)
 • ZA PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA: ISKAZNICU MATIČNE ORGANIZACIJE,
 • ČLANOVI RVI-a: ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a,
 • CIVILNI INVALIDI: RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA)
 • ĐACI-STUDENTI: đaci(srednja škola)/studenti preko  14 do navršenih 26  godina uz važeću đačku knjižicu ili potvrdu od škole, ili, uz važeći index i uz ovjeren zadnji važeći semestar ili potvrdu od matičnog fakulteta,
 • DJEČIJA (djeca preko 4 g. do navršenih 14 g.):  potrebno je predočiti dokument na osnovu kojeg je moguće utvrditi da dijete nema više od 14 godina.

* Sve cijene su izražene u KM (kovertibilnoj marci) i u sve cijene je uračunat PDV!

 

NAPOMENA:

 • JEDNOKRATNE ULAZNICE, SEZONSKE I MJESEČNE ULAZNICE ZA PENZIONERE (samo iz Bosne i Hercegovine), PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA I ČLANOVE RVI-a i CIVILNE INVALIDE (invaliditet 60% i više) VAŽE SAMO ZA NOSIOCE PENZIJE ostvarene samo u BiH, ODNOSNO ISKAZNICE MATIČNE ORGANIZACIJE! POVLASTICE ZA NOCIOCE PENZIONERSKOG ČEKA, ISKAZNICE RVI-a, ISKAZNICE ZA PORODICU ŠEHIDA I POGINULIH BORACA (SAMO RODITELJI, DJECA I SUPRUGA) VAŽE SAMO ZA TE OSOBE KOJE SE NALAZE NA ISKAZNICI/ČEKU I NE MOGU SE PRENOSITI NA DRUGE OSOBE!
 • JEDNOKRATNE ULAZNICE, MJESEČNE i SEZONSKE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI I OSOBE  SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (SAMO IZ BiH, UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).

 

VAŽNA NAPOMENA:

 • JEDNOKRATNE ULAZNICE VAŽE SAMO ZA JEDAN (1) ULAZ !!! IZLAZAK DUŽI OD 10 minuta I VIŠE OD JEDAN (1) PUTA, ZAHTIJEVA PONOVNU KUPOVINU ULAZNICE !
 • SEZONSKA/MJESEČNA/PETODNEVNA ULAZNICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU, KOJA SE IMENOM, PREZIMENOM I SLIKOM NALAZI NA ULAZNICI! 
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU ODUZME I PONIŠTI.
 • UKOLIKO SE UTVRDI DA JE NEKA OSOBA ZLOUPOTREBILA ULAZNICU, ISTA ĆE SE ODUZETI NA ULAZU I IZVRŠIT ĆE SE NJENA DEKATIVACIJA. TO ZNAĆI DA SE SEZONSKA/MJESEČNA/PETODNEVNA  ULAZNICA VIŠE NEĆE MOĆI KORISITIT. ULAZNICU JE MOGUĆE PONOVO AKTIVIRATI JEDINO UPLATOM U IZNOSU OD 20 KM (u upravi JKP ”Pannonica”).
 • REIZDAVANJE IZGUBLJENE ILI NEPAŽNJOM OŠTEĆENE ULAZNICE (koja se više ne može koristit), A KOJA JE VAŽEĆA ZA TRENUTNU SEZONU, SE NAPLAĆUJE 10 KM!
 • U slučaju da pronađete ovu ulaznicu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel: 035/246-711

E-mail: kontakt@panonika.ba

www.panonika.ba

ARHEOLOŠKI PARK-NEOLITSKO SOJENIČKO NASELJE

Ulaznica/po osobi 1,5  KM
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • Cijena ulaznice za kolektivnu posjetu od min. 20 osoba je 1 KM, najava na  marketing@panonika.ba

GEOLOŠKA POSTAVKA ”PANNONICA”

Ulaznica/po osobi 1,5 KM
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • Cijena ulaznice za kolektivnu posjetu od min. 20 osoba je 1 KM, najava na  marketing@panonika.ba

DJEČIJI ZABAVNI PARK ”SLANA BANJA-VRTIĆ”

Ulaznica/po djetetu (djeca do 2 godine ne plaćaju ulaznicu) 1 KM

Ulaz za roditelje/staratelje je besplatan.

Dječiji park je namjenjen za djecu uzrasta do 14 godina

 • PDV je uračunat u cijenu.

IZLET NA KOMPLEKS PANONSKIH JEZERA (sezona 2024)

Održavanje sportskog dana, izleta ili nastave na otvorenom prostoru i čistom zraku u prelijepom ambijentu Slane banje i Panonskih jezera velike su prednosti za psihofizički razvoj djece u odnosu na zatvorene i zagušljive prostore sportskih dvorana i učionica, te se nadamo se da će Vam to biti jedan od razloga da iskoristite prednosti naše ponude.

U našoj ponudi Vas očekuje sljedeće:

Ugostiteljstvo:

Kultura-istorija:

Sportsko-rekerativni tereni u krugu kompleksa:

Cjenovnik ponude po osobi (van ljetne sezone kupanja, period SEPTEMBAR-MAJ):

BROJ PONUDE

SADRŽAJ PONUDE

CIJENA

1. Mala porcija ćevapa+ sok 0,2 dcl + obilazak Arheološkog Parka i Geološke postavke. 7 KM
2. Hamburger + pomfrit + sok 0,2 dcl +  obilazak  Arheološkog Parka i Geološke postavke. 7 KM
3. Pileći file + pomfrit + sok 0,2 dcl +  obilazak  Arheološkog Parka i Geološke postavke. 7 KM
4. Obilazak Arheološkog Parka i Geološke postavke sa stručnim predavačem. 2 KM
5. Obilazak Arheološkog Parka i Geološke postavke za pojedinačne posjete i grupe ispod 20 osoba 3 KM

Ukoliko želite varijantu ponude 1. ili 2. molimo vas da nas o tome obavijestite najkasnije 2 dana ranije, dok za ponudu 3. najkasnije jedan dan ranije izvršite najavu vašeg dolaska!

Ulazak u Dječiji zabavni park se naplaćuje 1 KM/dijete, roditelji/staratelj/nastavnik ne plaća.

BILO KOJU VARIJANTU DA ODABERETE, STOJIMO VAM NA USLUZI OKO DETALJNIJIH DOGOVORA.

Dječiji zabavni park ”Slana Banja” se nalazi uz samo Panonsko jezero, i pruža zabavu za djecu od 3 do 14 godina. Ulazak u Dječiji zabavni park se naplaćuje po cijeni od 1 KM/dijete, (roditelji/staratelj/nastavnik ne plaća). U ovom neobičnom zabavištu, koje ima oko kilometar asfaltnih staza, instalirane su razne sprave za zabavu – tobogani, ljuljaške, klackalice, trampoline, kućice za igru i ”gusarski brod”, te niz drugih sprava za igru. Iz sigurnosnih razloga, oko sprava su podloge od tartan gume i piljevine za ublažavanje eventualnih padova, ali i klupe za odmor roditelja/nastavnika.

U sklopu Panonskog jezera su Arheološki park-“Sojeničko-Neolitsko naselje” i muzej ”Geološka postavka Pannonica” koji oslikavaju istorijski period grada Tuzle prije 5 hiljada godina i spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog područja. Sojeničko naselje i Geološka postavka Pannonica predstavljaju kulturno-istorijsko naseljeđe grada Tuzle te kao takvo može izvrsno poslužiti u obrazovno-edukativne svrhe. Geološka postavka na multimedijalni način predstavlja spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog kraja kroz pronađene fosilne ostatke morskih školjki i postavku raznih minerala i stijena.

Na jezeru postoji nekoliko sanitarnih čvorova koji se redovno održavaju, uz svakodnevnu hemijsko-higijensku kontrolu. Samo jezero je ograđeno i odvojeno od saobraćajnica tako da možete imati potpunu kontrolu nad Vašim učenicima.

U samom gradu Tuzli su i muzejsko-turistički kompleks Soni trg, Trg Slobode, Tuzlanska kapija, stare gradske džamije kao što su Šarena ili Atik, Turalibegova sa turbetom, Čaršijska sa gradskom česmom, Džindička džamija…itd, zatim obilazak Srpske pravoslavne crkve i Vladikinog dvora, Franjevačkog samostana i župe sv. Petra i Pavla, Muzeja sjeveroistočne Bosne, veoma interesantan je i obilazak gradskog korzoa/šetališta, biološke zbirke, spomenika slikaru Ismetu Mujezinoviću i piscu Meši Selimoviću, poznatog tuzlanskog “mosta s kipovima”, spomenika “Suza” jevrejima deportovanim u njemačke logore, itd… Obilazak navedenih turističkih lokacija se realizuje u saradnji i dogovoru sa turističkim vodičima u gradu ili u sopstvenom aranžmanu šetnjom kroz grad Tuzlu s obzirom da se sve spomenute lokacije nalaze u centru grada.

 

Više o nama možete pronaći na našoj web stranici www.panonika.ba i facebook stranici pod imenom ”Panonika Tuzla BiH”.

Za sve informacije i najave posjeta možete se javiti na naše telefone 035/246-710, 711  ili email marketing@panonika.ba.

 

Pratite nas: Facebook | https://www.facebook.com/SojenicePanonikaTuzla/

Web | https://panonikasojenice.ba/

Twitter | https://twitter.com/Panonska_Jezera

 

Nadamo se Vašem dolasku te Vam želimo prijatnu dobrodošlicu, ugodan boravak i dobar provod na Panonskim jezerima i u gradu Tuzli.

UPRAVA JKP ”Pannonica” d.o.o.-Tuzla

KLIZALIŠTE

CJENOVNIK ZA ZIMSKU SEZONU (KLIZANJE) 2023/2024:

1 termin = 1 sat (60 minuta)

RADNI DAN (ponedjeljak-petak)
1h klizanja VLASTITE KLIZALJKE 3,50 KM
1h klizanja IZNAJMLJENE KLIZALJKE 4,50 KM
GRUPNA, od 10 i više osoba 3,50KM po osobi

 

VIKEND (subota i nedjelja)
1h klizanja VLASTITE KLIZALJKE 4,50 KM
1h klizanja IZNAJMLJENE KLIZALJKE 6,50 KM
GRUPNA, od 10 i više osoba 4,50 KM po osobi

 

POMAGALO ZA NEKLIZAČE

Sa iznajmljenim klizaljkama (1 termin)

2,50 KM
 • Iznajmljivanje pomagala za klizanje bez klizaljki  – 4,50 KM (ponedeljak-petak)
 • Iznajmljivanje pomagala za klizanje bez klizaljki  – 6,50 KM (subota-nedelja)

VIŠEKRATNI TERMINI

(mogu se koristiti i radnim danima i vikendom)

10 termina KLIZANJA – VLASTITE KLIZALJKE 35 KM
10 termina KLIZANJA – IZNAJMLJENE KLIZALJKE 50 KM

LEDENI TOBOGAN

 • Tri (3) spuštanja (minimalno)                         1,50 KM
 • Pet (5) spuštanja                                                2,00 KM
 • Deset (10) spuštanja                                          4,00 KM

KORIŠTENJE KLIZALIŠTA I LEDENOG TOBOGANA JE NA VLASTITU ODGOVORNOST !!!

* NAPOMENA: Višekratne ulaznice se kupuju na vlastitu odgovornost! JKP ”Pannonica” ne odgovara za neiskorištene termine, neiskorištene termine uzrokovane višom silom te ne vrši povrat novca.

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA:

TELEFON: 035/246-711, 713

E-MAIL: kontakt@panonika.ba

Panonika.ba