DNEVNE ULAZNICE – TOKOM LJETNE SEZONE KUPANJA, VAŽE ZA 1 DAN, ODNOSNO 1 ULAZ I 1 IZLAZ:

      

     DNEVNE ULAZNICE

U periodu

01.06.-30.06.

i

16.08.-31.08.

U periodu

01.07.-15.08.

REDOVNA/ODRASLI 4 KM 5 KM
POVLAŠTENA (penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

3 KM

 

4 KM

DJEČIJA

(djeca od 2 do 7 godina, uz dokaz)

 

2 KM

 

3 KM

POPODNEVNA REDOVNA/ODRASLI

(važi od 17:00 sati)

 

2 KM

 

3 KM

POPODNEVNA POVLAŠTENA/DJEČIJA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, djeca 2-7 godina, uz dokaz)

(važi od 17:00 sati)

 

 

1 KM

 

 

2 KM

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

ZA KUPOVINU DNEVNE ULAZNICE NA PRODAJNOM MJESTU/BILETARNICI:

 • PENZIONERI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ZADNJI ČEK OD PENZIJE I LIČNU KARTU (može se donijeti i kopirano, ali da je kopija dobro vidiljiva
 • DNEVNU POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI SVE OSOBE SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI)
 • PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE ŠEHIDA/POGINULIH BORACA
 • ČLANOVI RVI-a SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a
 • CIVILNI INVALIDI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU SVOJE ORGANIZACIJE ILI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA)
 • ZA DJEČIJU ULAZNICU POTREBNO JE PREDOČITI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG JE MOGUĆE UTVRDITI DA DIJETE NEMA VIŠE OD 7 GODINA
 • DNEVNE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI PENZIONERI / PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA / RVI / CIVILNI INVALIDI SAMO IZ FEDERACIJE BiH !

SEZONSKE ULAZNICE (važi tokom ljetne sezone kupanja):

 

VRSTA ULAZNICE

CIJENA

SA IZRADOM NOVE ULAZNICE

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

REDOVNA/ODRASLI 84 KM 82 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

44 KM

 

42 KM

DJEČIJA

(djeca od 2 do 7 godina, uz dokaz)

 

34 KM

 

32 KM

STUDENTSKA/ĐAČKA

(od 7 do 26 godina, uz dokaz)

 

64 KM

 

62 KM

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA (PRVU) IZRADU SEZONSKE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE SEZONSKE ULAZNICE 2 KM (odnosi se na vlasnike sezonskih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • SLIKANJE ZA KARTICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA KARTICE, ILI SE VRŠI SKENIRANJE SLIKE.
 • SEZONSKE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI PENZIONERI / PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA / RVI / CIVILNI INVALIDI SAMO IZ FEDERACIJE BiH !

VAŽNA NAPOMENA:

 • SEZONSKA ULAZNICA/KARTICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU!
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE/KARTICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU/KARTICU ODUZME I PONIŠTI.
 • NEOVLAŠTENA OSOBA NE SMIJE KORISTITI OVU KARTICU.
 • SEZONSKA ULAZNICA/KARTICA JE VLASNIŠTVO IZDAVAOCA I NA ZAHTJEV MORA BITI VRAĆENA.
 • U slućaju da pronađete ovu karticu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel/Fax: 035/246-711; 246-710

E-mail: panonica@bih.net.ba

www.panonika.ba

 

MJESEČNE ULAZNICE (važi od datuma do datuma):

 

VRSTA ULAZNICE

CIJENA

SA IZRADOM NOVE ULAZNICE

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

REDOVNA/ODRASLI 44 KM 42 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, uz dokaz)

 

19 KM

 

17 KM

DJEČIJA (djeca od 2 do 7 godina, uz dokaz) 19 KM 17 KM
STUDENTSKA/ĐAČKA (od 7 do 26 godina, uz dokaz) 34 KM 32 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA (PRVU) IZRADU MJESEČNE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE MJESEČNE ULAZNICE 2 KM (odnosi se i na vlasnike mjesečnih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI SVAKOM PRODUŽENJU KARTICE.
 • SLIKANJE ZA KARTICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA KARTICE.
 • MJESEČNE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI PENZIONERI / PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA / RVI / CIVILNI INVALIDI SAMO IZ FEDERACIJE BiH !

VAŽNA NAPOMENA:

 • MJESEČNA ULAZNICA/KARTICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU!
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE/KARTICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU/KARTICU ODUZME I PONIŠTI.
 • NEOVLAŠTENA OSOBA NE SMIJE KORISTITI OVU KARTICU.
 • MJESEČNA ULAZNICA/KARTICA JE VLASNIŠTVO IZDAVAOCA I NA ZAHTJEV MORA BITI VRAĆENA.
 • U slućaju da pronađete ovu karticu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel/Fax: 035/246-711; 246-710

E-mail: panonica@bih.net.ba

www.panonika.ba

SEDMIČNA ULAZNICA

 

SEDMIČNA

U periodu

01.06.-30.06.

i

16.08.-31.08.

U periodu

01.07.-15.08.

CIJENA

SA IZRADOM NOVE ULAZNICE

 

24 KM

 

34 KM

CIJENA

SA PRODUŽENJEM STARE ULAZNICE

 

22 KM

 

32 KM

Sedmična ulaznica važi od datuma do datuma izdavanja.

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA IZRADU SEDMIČNE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE SEDMIČNE ULAZNICE 2 KM (odnosi se i na vlasnike sedmičnih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI SVAKOM PRODUŽENJU KARTICE.
 • SLIKANJE ZA KARTICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA KARTICE.

VAŽNA NAPOMENA:

 • SEDMIČNA ULAZNICA/KARTICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU!
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE/KARTICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU/KARTICU ODUZME I PONIŠTI.
 • NEOVLAŠTENA OSOBA NE SMIJE KORISTITI OVU KARTICU.
 • SEDMIČNA ULAZNICA/KARTICA JE VLASNIŠTVO IZDAVAOCA I NA ZAHTJEV MORA BITI VRAĆENA.
 • U slućaju da pronađete ovu karticu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel/Fax: 035/246-711; 246-710

E-mail: panonica@bih.net.ba

www.panonika.ba

PRED/POSTSEZONSKE ULAZNICE:

PRED/POSTSEZONSKA REDOVNA/ODRASLI 2 KM

PRED/POSTSEZONSKA POVLAŠTENA/DJEČIJA

(penzioneri / RVI / civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, djeca 2-7 godina, uz dokaz)

1 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

NAPOMENA:

 • Pred/postsezonska ulaznica važi za 1 dan, odnosno 1 ulaz i 1 izlaz.
 • Datum početka i prestanak prodaje ovih ulaznica određuje Uprava JKP ”Pannonica” za svaku sezonu (godinu) posebno.

ZA KUPOVINU DNEVNE ULAZNICE NA PRODAJNOM MJESTU/BILETARNICI:

 • PENZIONERI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ZADNJI ČEK OD PENZIJE I LIČNU KARTU (može se donijeti i kopirano, ali da je kopija dobro vidiljiva
 • DNEVNU POVLAŠTENU ULAZNICU MOGU KUPITI SVE OSOBE SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI)
 • PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE ŠEHIDA/POGINULIH BORACA
 • ČLANOVI RVI-a SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a
 • CIVILNI INVALIDI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU SVOJE ORGANIZACIJE ILI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA)
 • ZA DJEČIJU ULAZNICU SVAKI PUT POTREBNO JE PREDOČITI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG JE MOGUĆE UTVRDITI DA DIJETE NEMA VIŠE OD 7 GODINA
 • DNEVNE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI PENZIONERI / PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA / RVI / CIVILNI INVALIDI SAMO IZ FEDERACIJE BiH !

 

ZA IZDAVANJE MJESEČNIH I SEZONSKIH ULAZNICA POTREBNO JE DONIJETI:

 • 1 SLIKU. ILI SE SLIKANJE VRŠI NA LICU MJESTA, ILI AKO ŽELITE VRŠI SE SKENIRANJE VAŠE SLIKE.
 • ZA PENZIONERE (samo iz Federacije BiH): ČEK OD ZADNJE PENZIJE i LIČNU KARTU,
 • ZA PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA: ISKAZNICU MATIČNE ORGANIZACIJE,
 • ČLANOVI RVI-a: ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a,
 • CIVILNI INVALIDI: ISKAZNICU SVOJE ORGANIZACIJE ILI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA),
 • STUDENTI: studenti od 18.-26. godina uz važeći index i uz ovjeren zadnji važeći semestar ili potvrdu od matičnog fakulteta,
 • ĐACI: đaci od 7. do 18. godina uz važeću đačku knjižicu ili potvrdu od škole,
 • DJEČIJA (djeca od 2 do 7 godina): u informacije se samo upisuje datum i godina rođenja djeteta. Za dječiju ulaznicu potrebno je predočiti dokument na osnovu kojeg je moguće utvrditi da dijete nema više od 7 godina.

* Sve cijene su izražene u KM (kovertibilnoj marci) i u sve cijene je uračunat PDV!

 

NAPOMENA:

 • DNEVNE, SEZONSKE I MJESEČNE ULAZNICE ZA PENZIONERE, PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA I ČLANOVE RVI-a i CIVILNE INVALIDE (invaliditet 60% i više) VAŽE SAMO ZA NOSIOCE PENZIJE, ODNOSNO ISKAZNICE MATIČNE ORGANIZACIJE! OVE ULAZNICE VAŽE SAMO ZA NOSIOCE PENZIJE, ODNOSNO ISKAZNICE MATIČNE ORGANIZACIJE I NE MOGU SE PRENOSITI NA DRUGE OSOBE!
 • DNEVNE, MJESEČNE i SEZONSKE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI PENZIONERI / PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA / RVI / CIVILNI INVALIDI SAMO IZ FEDERACIJE BiH !
 • DNEVNE, MJESEČNE i SEZONSKE POVLAŠTENE ULAZNICE MOGU KUPITI SVE OSOBE SA NAVRŠENIH 65. GODINA STAROSTI (UZ PREDOČENJE LIČNE KARTE ILI NEKOG DRUGOG DOKUMENTA SA SLIKOM KOJI DOKAZUJE IDENTITET i GODINE STAROSTI).

 

VAŽNA NAPOMENA:

 • SEZONSKA/MJESEČNA ULAZNICA/KARTICA JE NEPRENOSIVA I VAŽI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OSOBU!
 • U SLUČAJU ZLOUPOTREBE ULAZNICE/KARTICE, IZDAVAOC ZADRŽAVA PRAVO DA ULAZNICU/KARTICU ODUZME I PONIŠTI.
 • NEOVLAŠTENA OSOBA NE SMIJE KORISTITI OVU KARTICU.
 • SEZONSKA/MJESEČNA ULAZNICA/KARTICA JE VLASNIŠTVO IZDAVAOCA I NA ZAHTJEV MORA BITI VRAĆENA.
 • U slućaju da pronađete ovu karticu molimo da je vratite izdavaocu na navedenu adresu, javite na sljedeći telefon, fax ili e-mail:

JKP ”Pannonica” d.o.o.

Adresa: Šetalište Slana Banja b.b., 75000 Tuzla

Tel/Fax: 035/246-711; 246-710

E-mail: panonica@bih.net.ba

www.panonika.ba

PLAŽNI MOBILIJAR

SUNCOBRAN (1 kom.) 2,00 KM  dan
LEŽALJKA (1 kom.) 4,00 KM  dan

PLAŽNI KOMPLET

(2 ležaljke, 1 stolić i 1 suncobran)

 10,00 KM  dan
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

Izdavanje mobilijara se vrši na lokacijama za izdavanje na sva 3 jezera. Informaciju gdje se nalaze lokacije za izdavanje možete dobiti od naših uposlenika.

Ukoliko koristite ležaljke koje se već nalaze postavljene na plaži do vas će doći radnik koji će vam na licu mjesta naplatiti iznajmljivanje.

ARHEOLOŠKI PARK-NEOLITSKO SOJENIČKO NASELJE

Ulaznica/po osobi 1 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

 

MUZEJ GEOLOŠKA POSTAVKA ”PANNONICA”

Ulaznica/po osobi 1 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

DJEČIJI ZABAVNI PARK ”SLANA BANJA-VRTIĆ”

Ulaznica/po djetetu 1 KM

Ulaz za roditelje/staratelje je besplatan.

Dječiji park je namjenjen za djecu uzrasta od 3 do 14 godina!

 

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

KLIZALIŠTE

VAŽEĆI CJENOVNIK ZA ZIMSKU SEZONU KLIZANJA 2017/2018:

CIJENE KLIZANJA OD 25.11.2017. godine:

1 termin = 1 sat i 15 minuta

RADNI DAN (ponedjeljak-petak)
1h15 klizanja VLASTITE KLIZALJKE 2,5 KM
1h15 klizanja IZNAJMLJENE KLIZALJKE 3,5 KM
10 termina KLIZANJA – VLASTITE KLIZALJKE 20 KM
10 termina KLIZANJA – IZNAJMLJENE KLIZALJKE 28 KM
GRUPNA, od 10 i više osoba 2,5 KM po osobi
VIKEND (subota i nedjelja)
1h15 klizanja VLASTITE KLIZALJKE 3,5 KM
1h15 klizanja IZNAJMLJENE KLIZALJKE 5,5 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

IZLET NA KOMPLEKS PANONSKIH JEZERA

Održavanje sportskog dana, izleta ili nastave na otvorenom prostoru i čistom zraku u prelijepom ambijentu Slane banje i Panonskih jezera velike su prednosti za psihofizički razvoj djece u odnosu na zatvorene i zagušljive prostore sportskih dvorana i učionica, te se nadamo se da će Vam to biti jedan od razloga da iskoristite prednosti naše ponude.

U našoj ponudi Vas očekuje sljedeće:

Ugostiteljstvo:

 • restoran ”Panonski Lovac” na trećem Panonskom jezeru sa bogatom gastro ponudom i prelijepim enterijerom, te dvije ljetne bašte.
 • ljetna bašta i grill na prvom Panonskom jezeru sa oko 250 mjesta i pogledom na Panonska jezera i grad Tuzlu sa ponudom: sokovi, kafa, čaj, sladoled, čevapi, sendviči, hot-dog itd.

Sportsko-rekerativni tereni u krugu kompleksa:

 • odbojka/fudbal na pijesku (2 terena),
 • otvoreni fitness centar sa 20 profesionalnih sprava na 2 lokacije,
 • kros staze oko jezera pogodne za trčanje/jogging/kros,
 • asfaltirane površine, pogodne za vožnju bicikla, rolanje, itd.
 • mamutski šah,
 • dječiji zabavni park.

Cjenovnik ponude po osobi (van ljetne sezone kupanja SEPTEMBAR-MAJ):

BROJ PONUDE SADRŽAJ PONUDE CIJENA
1.

Mala porcija čevapa/hamburger + sok 0,2 dcl + ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

6 KM
2.

Sendvič (pileći parizer, namaz, salata) + sok 0,2 dcl + ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

4,5 KM
3.

Samo ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

2 KM

Ukoliko želite varijantu ponude 1. ili 2. molimo vas da nas o tome obavijestite najkasnije 2 dana ranije, dok za ponudu 3. najkasnije jedan dan ranije izvršite najavu vašeg dolaska!

Ulazak u Dječiji zabavni park se naplaćuje 1 KM/dijete, roditelji/staratelj/nastavnik ne plaća.

BILO KOJU VARIJANTU DA ODABERETE, STOJIMO VAM NA USLUZI OKO DETALJNIJIH DOGOVORA.

Dječiji zabavni park ”Slana Banja” se nalazi uz samo Panonsko jezero, i pruža zabavu za djecu od 3 do 14 godina. U ovom neobičnom zabavištu, koje ima oko kilometar asfaltnih staza, instalirane su razne sprave za zabavu – tobogani, ljuljaške, klackalice, trampoline, kućice za igru i ”gusarski brod”, te niz drugih sprava za igru. Iz sigurnosnih razloga, oko sprava su podloge od tartan gume i piljevine za ublažavanje eventualnih padova, ali i klupe za odmor roditelja/nastavnika.

U sklopu Panonskog jezera su Arheološki park-“Sojeničko-Neolitsko naselje” i muzej ”Geološka postavka Pannonica” koji oslikavaju istorijski period grada Tuzle prije 5 hiljada godina i spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog područja. Sojeničko naselje i Geološka postavka Pannonica predstavljaju kulturno-istorijsko naseljeđe grada Tuzle te kao takvo može izvrsno poslužiti u obrazovno-edukativne svrhe. Geološka postavka na multimedijalni način predstavlja spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog kraja kroz pronađene fosilne ostatke morskih školjki i postavku raznih minerala i stijena.

Na jezeru postoji nekoliko sanitarnih čvorova koji se redovno održavaju, uz svakodnevnu hemijsko-higijensku kontrolu. Samo jezero je ograđeno i odvojeno od saobraćajnica tako da možete imati potpunu kontrolu nad Vašim učenicima.

U samom gradu Tuzli su i muzejsko-turistički kompleks Soni trg, Trg Slobode, Tuzlanska kapija, stare gradske džamije kao što su Šarena ili Atik, Turalibegova sa turbetom, Čaršijska sa gradskom česmom, Džindička džamija…itd, zatim obilazak Srpske pravoslavne crkve i Vladikinog dvora, Franjevačkog samostana i župe sv. Petra i Pavla, Muzeja sjeveroistočne Bosne, veoma interesantan je i obilazak gradskog korzoa/šetališta, biološke zbirke, spomenika slikaru Ismetu Mujezinoviću i piscu Meši Selimoviću, poznatog tuzlanskog “mosta s kipovima”, spomenika “Suza” jevrejima deportovanim u njemačke logore, itd… Obilazak navedenih turističkih lokacija se realizuje u saradnji i dogovoru sa turističkim vodičima u gradu ili u sopstvenom aranžmanu šetnjom kroz grad Tuzlu s obzirom da se sve spomenute lokacije nalaze u centru grada.

Više o nama možete pronaći na našoj web stranici www.panonika.ba i facebook stranici pod imenom ”Panonika Tuzla BiH”.

Nadamo se Vašem dolasku te Vam želimo prijatnu dobrodošlicu, ugodan boravak i dobar provod na Panonskim jezerima i u gradu Tuzli.

UPRAVA JKP ”Pannonica” d.o.o.-Tuzla

 

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA:

TELEFON: 035/246-711

FAX: 035/246-710

E-MAIL: kontakt@panonika.ba

Panonika.ba