Misija

Obavljanje turističke djelatnosti kroz spoj zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa i tradicije, rekreativno-zdravstvenog turizma, zabavno sportskih manifestacija, promociju kulturnog nasljeđa i turističke ponude, edukaciju zaposlenika u turizmu i zaposlenika naših partnera u segmentu turizma. Odgovorno obavljanje djelatnosti sporta, rekreacije i brige o zdravlju ljudi uz maksimalno očuvanje okoliša i zaštitu javnog interesa grada Tuzla, uz stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših usluga.

Vizija

Panonika kao jedinstvena turistička atrakcija u jugoistočnoj Evropi uključena u svjetsku asocijaciju vodenih parkova, mjesto zdravlja, kulture i sporta sa sloganom – ”Sa zrnom soli do obilja zdravlja, ugode i izazova” !!!

Ciljevi

Razvijanje i promoviranje turističkih potencijala Tuzle. Razvijanje jedinstvenog imidža Panonike kao atraktivnog i sigurnog turističkog odredišta. Razvijanje kulturnog, sportskog, rekreativno-zdravstvenog turizma u Tuzli. Razvijanje ljudskih resursa angažovanih u sektoru turizma. Kontinuirano poboljšanje i unapređenja kvaliteta života građana Tuzle.

Panonika.ba