Održana četvrta obuka vodiča u okviru projekta – ‘’NeoLIFE˝

U okviru projekta NEOLIFE, u petak 11.12.2020. godine počela je završna dvodnevna obuka polaznika za tematsko vođenje turističkih grupa u neolitskim naseljima Tuzle i Užica. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dvodnevna obuka je organizovana kombinovano. Naime, zajednička obuka svih učesnika je danas održana putem online platforme, dok će drugi dan, u ponedjeljak, biti organizovan praktičan rad na terenu posebno za učesnike svake zemlje – obilazak sojeničkog neolitskog naselja Panonika u okviru Panonike, za grupu turističkih vodiča iz Bosne i Hercegovine te obilazak lokaliteta Arheološkog muzeja na otvorenom Stapark za grupu turističkih vodiča iz Srbije.

* Video prilog sa zahvalnošću preuzet od RTV 7 Tuzla