Amel Ćurić Live@Panonika Tuzla

Odličan koncert na Panonskim jezerima u Tuzli Amela Ćurića, pobjednika X Faktora Adria, sa svojim pratećim bandom Full House.

Koncert je održan na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli u četvrtak 27.08.2015. godine u ljetnoj bašti Vrtić.

Organizator i izvršni realizator koncerta JKP ”Pannonica” d.o.o.

Četvrtak, 27.8.2015.g.