Besplatni bezični internet “Tuzla wireless city” i na kompleksu Panonskih jezera

Kako je od početka želja partnera bila da se ovom uslugom koristi što veći broj korisnika, dovoljno će biti na uređaju prepoznati mrežu pod imenom „Tuzla Wireless City“ i stisnuti connect.  Signal ove mreže moguće je uhvatiti u području oko BIT Centra, Fakulteta Elektrotehnike, Solnog Trga, Kapije, Pozorišta, Panonskih jezera i Korza, a na istim lokacijama će biti postavljene i odgovarajuće oznake.Wi Fi pokrivenost

Pristupne tačke:

Trenutno postoje sljedeće pristupne tačke:

1. Zgrada BIT Centra

2. Office shoes (Kapija)

3. Volks banka – Grafičar

4. Pozorište

5. Panoniska jezera

6. Fakultet elektrotehnike

7. Cafe Centar (Soni trg)

8. Peko obuća (Korzo)

Panonika.ba