Delagacija USAID-a u Tuzli posjetila kompleks Panonskih jezera

Delegacija USAID-a, predvođena g. Ibrahimom Osta, direktorom USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u BiH vrijednog 20 miliona dolara, danas je posjetila kompleks Panonskih jezera, Geološku postavku “Panonika” i Arheološki Park-Neolitsko sojeničko naselje u Tuzli.
O realizovanim i novim projektima koji za cilj imaju oporavak i razvoj turizma u Tuzli, razgovarali su se sa gradonačelnikom Grada Tuzle Jasminom Imamovićem i predstavnicima Turističke zajednice Grada Tuzla, Turističke zajednice TK i JKP Pannonica d.o.o.Tuzla.
* video prilog sa zahvalnošću preuet od RTV7 Tuzla