Festival ˝arTz˝

Festival savremene umjetnosti “ARTz” podržan je od strane Fondacije tuzlanske zajednice i Općine Tuzla, a predstavlja “novi talas” kulturnog života kroz umjetničke discipline atipične za Tuzlu, a koji je jedini festival u gradu koji pruža priliku mladim ljudima da se aktivno edukuju i uključe u produkciju festivala, osnažujući ih kao mlade – potencijalne menadžere u kulturi i buduće umjetnike profesionalce.

Festival umjetnosti “ARTz” za cilj ima promociju mladih umjetnika (prvenstveno profesionalaca) a koji svoj kreativni rad ostvaruju na području Bosne i Hercegovine. Zamišljen je kao sedmodnevni program sa cjelovečernjim aktivnostima i popratnim umjetničkim radionicama.

Festival se ove godine dešava po prvi put u tuzlanskom hramu umjetnosti: Ateljeu “Ismet Mujezinović”, na kompleksu Panonskih jezera i u JU”BKC TK” Tuzla.

Festival “ARTz” nastaje kao potreba mladih ljudi – umjetnika za kulturnim promjenama u društvu u kojem živimo i dovođenja “Evropskog kulturnog duha” u naš grad, koji se ogleda u atipičnosti festivala: programskim sadržajima (Drum & Bass show, baletni nastupi,audio-vizuelne elektronske radionice, ambijentalno pozorište, kino na otvorenom, ambijentalne promocije književnih uradaka,koncerti klasične i etno muzike, muzejske izložbe, Shakespeare on Screen & elizabetan theatre radionice …), profesionalnom edukacijom mladih ljudi (volontera) na polju profesionalne umjetničke produkcije i stvaralaštva, te na alternativnosti i nekomercijalnosti – (alternativnost festivala se ogleda u njegovoj atipičnosti, a nekomercijalnost podrazumjeva da su svi programski sadržaji besplatni i dostupni svim korisnicima projekta bez obzira na njihov socijalni status, kao i u programskim sadržajima koji podražavaju istinsku umjetnost bez komercijalne note).

Programske aktivnosti koje su predložene ovim projektom, usvojene su na sjednici koordinacionog tijela Festivala, u mjesecu februaru 2014.godine.

Generalni cilj projekta je težnja za stvaranjem alternativnog, nezavisnog, nekomercijalnog, umjetničkog festivala koji će svojim kvalitetom iz godine u godinu stvarati sopstveni imidž i brend, a koji će promovisati grad Tuzlu kroz širok spektar umjetničkih događaja.

Nedim Begic

 

* sa zahvalnošću preuzeto sa www.tuzlarije.net

Panonika.ba