Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga muzičkih grupa:

– koncert muzičke grupe Van Gogh na dan 09.08.2019. godine (petak), i

– muzičke grupe S.A.R.S. na dan 06.09.2019. godine (petak).

Tenderska dokumentacija se nalazi u upravi JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla u Službi za finansije, ul. Šetalište Slana banja bb, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

Panonika.ba