Informacija o Pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga muzičkih grupa povodom otvaranja ljetne sezone 2018. i obilježavanja 15 godina uspješnog rada JKP Pannonica d.o.o. Tuzla.

Tenderska dokumentacija se nalazi u upravi JKP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla u Službi za finansije, ul. Šetalište Slana banja bb, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.