Panonika-Zdravo srce Tuzle 10.10.2020. god.

JKP Pannonica d.o.o.Tuzla i Nutricionistički centar Salus Dr.Almir Azapagić Tuzla, pozivaju vas da u SUBOTU 10.oktobra/listopada 2020. godine u 13 h. prošetate do ljetne bašte „Slapovi“  na Panonici i da prisustvujete stručnom predavanju na temu „Panonika – Zdravo srce Tuzle“  i  zaštita zdravlja u uslovima epidemije virusa Covid19.

Projekat „Panonika-Zdravo srce Tuzle“  se realizira od 2019. godine i predstavlja rekreativno-sportski projekat gdje građani na raspolaganju imaju pješačke staze oko Panonskih jezera koje su predstavljene pomoću postavljenih mapa na prostoru kompleksa slanih jezera. Šetanjem tim stazama u određenom vremenu i tempu direktno činite pozitivan uticaj za vaše zdravlje, posebno pored slanih slapova i šumskog dijela Slane Banje.

Velika prednost je šetanje oko Slanih slapova. Slani slapovi predstavljaju inhalacioni centar na otvorenom prostoru sa pet kaskada i dva bazena za kupanje, pri čemu inhaliranje isparenja slane vode veoma pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa, glavoboljama, opštem poboljšanju zdravlja a u posljednje vrijeme, kao vrlo značajna terapija u zaštiti od virusa Covid19.

DOBRO DOŠLI !

Datum početka: 10.10.2020
Datum završetka: 10.10.2020
Mjesto održavanja: Ljetna bašta „Slapovi“
Organizator: JKP ''Pannonica'' d.o.o.

Panonika.ba