Konkurs za prijem i izbor radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 65. Statuta JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla, a u skladu sa čl. 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 89/18), na osnovu Odluke o načinu izbora, postupku i kriterijima za izbor novih radnika i pripravnika u JKP”Pannonica” d.o.o. Tuzla broj:224/19 od 13.02.2019. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP”Pannonica” d.o.o. Tuzla direktor Društva dana 08.08.2019. godine raspisuje:

Download/preuzimanje: PRIJAVNI LIST ZA KONKURS

Panonika.ba