Održana manifestacija JU ”Naše Dijete” – „Dani sporta, plesa i muzike 2019“

U utorak 11.06.2019. godine plato dječijeg zabavnog parka Vrtić-Slana Banja bio je mjesto dječije graje, zabave, plesa i igre.

U okviru J.U. ”Naše Dijete” Tuzla se odvijaju specijalizovani programi sporta i plesa. Svake godine organizuje se druženje polaznika specijalizovanih programa, sa ciljem da se povežu grupe iz svih vrtića JU. „Naše Dijete“ te da odplešu svoje u toku godine naučene koreografije i takmiče se u sportskim igrama – povlačenje užeta, štafeta i sl.

Panonika.ba