Oktobar na Panonici, 10.oktobar 2020. godine

Divan dan na Panonici.
Osim ugodne šetnje kompleksom slanih jezera i boravka na prostoru Slanih slapova, građani Tuzle su imali priliku saslušati stručno predavanje u organizaciji Nutricionistički centar Salus Dr.Almir Azapagić Tuzla i JKP Pannonica doo Tuzla na temu „Panonika – Zdravo srce Tuzle“ i zaštita zdravlja u uslovima epidemije virusa Covid19.
Projekat „Panonika-Zdravo srce Tuzle“ se realizira od 2019. godine i predstavlja rekreativno-sportski projekat gdje građani na raspolaganju imaju pješačke staze oko Panonskih jezera koje su predstavljene pomoću postavljenih mapa na prostoru kompleksa slanih jezera. Šetanjem tim stazama u određenom vremenu i tempu direktno činite pozitivan uticaj za vaše zdravlje, posebno pored slanih slapova i šumskog dijela Slane Banje.
Velika prednost je šetanje oko Slanih slapova. Slani slapovi predstavljaju inhalacioni centar na otvorenom prostoru sa pet kaskada i dva bazena za kupanje, pri čemu inhaliranje isparenja slane vode veoma pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa, glavoboljama, opštem poboljšanju zdravlja a u posljednje vrijeme, kao vrlo značajna terapija u zaštiti od virusa Covid19.
SUBOTA 10.10.2020.