Posjeta dječice iz udruženja ”Koraci Nade”

U četvrtak 22.10.2010. godine dječiji zabavni park ”Slana Banja” na Panonici posjetila su dječica iz udruženja ”Koraci Nade’‘ iz Tuzle. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.

Povod posjete, pored zabave i druženja, je bio da se dječica upoznaju sa novom ljuljačkom koja je prilagođena i namijenjena za korištenje djeci u invalidskim kolicima. Pored nove ljuljačke, dječica su se zabavila i na ostalim spravama za igru i zabavu kao što su trampolina, zip-line, ljuljačke i druge. Uz predivan i sunčan dan, naravno neizostava je bila i šetnja kompleksom Panonskih jezera.

Obzirom da smo ovih dana pored virusa Covid 19 izloženi i uzrocima prehlada i gripe, veliku pomoć u olakšavanju tih problema daje boravak na otvorenom kao što je dječiji zabavni park, kompleks Panonskih jezera i Slane banje i naravno slani slapovi Panonike zbog inhaliranja čestica slane vode koje se stvaraju prilikom protoka slane vode preko pet kaskada. Boravak na prostoru Slanih slapova se odvija uz pridržavanje svih preventivnih mjera protiv širenja virusa Covid19.

U okviru projekta „Unapređenje infrastrukture dječijeg zabavnog parka ”Slana banja”, sa posebnim aspektom na djecu sa invaliditetom“, JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla je u dječijem zabavnom parku instalirala ljuljačku koja je prilagođena i namijenjena za korištenje djeci u invalidskim kolicima. Projekat se realizuje uz sufinansiranje troškova od strane Turističke zajednice Tuzlanskog kantona kroz javni poziv iz februara 2020. godine za programe podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona.

 

#panonikatuzla

#djecijiparkslanabanja

#oktobarnapanonici

#oazaslanogokusa

#slanislapovi

#ljetujteutuzli

#odmoriubih