Posjeta studenata iz Banja Luke

U ponedjeljak 20.05.2019. godine, posjetilo nas je oko 40 studenata iz Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta iz Banja Luke.

Prof. Mato Uljarević predvodio je stručnu ekskurziju studenata iz Banja Luke. Studente su interesovala Panonska jezera ne samo sa turističkog aspekta već i sa aspekta građevinskog objekta. Pored toga, profesor sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta iz Tuzle dr. sc. Sabid Zekan i inžinjer geologije mr. Amer Džindo su im je pokazali osnovne karakteristike slijeganja grada Tuzle sa načinom temeljenja u zoni slijeganja i istorijom slijeganja terena, te način izgradnje Panonskih jezera.

Na kompleksu Panonskih jezera studenti su posjetili je Muzej geološka postavka ”Pannonica”, gdje im je predstavljena spektakularna geološka prošlost tuzlanskog područja i grada Tuzle, a obilaskom Arheološki park neolitsko-sojeničko naselje studenti su se upoznali sa bogatom istorijom Tuzle i načinom života neolitskih stanovnika slanog grada.

Nakon posjete našem kompleksu studenti i profesori su obišli i usku gradsku jezgru gdje se studenti mogli da vide posljedice slijeganja terena.

Posjeta našem kompleksu i gradu Tuzla je nastala zbog dobre saradnje između dva fakulteta, RGGF iz Tuzle i AGGF iz Banja Luke.

Svakodnevne posjete dokaz su da su kompleks slanih Panonskih jezera i njihov sadržaj jako interesatni i stručnim školskim ekskurzijama.

 

Za sve informacije i najave posjeta možete se javiti na naše telefone 035/246-710, 713 ili email kontakt@panonika.ba.

Pratite nas:
Facebook | https://www.facebook.com/SojenicePanonikaTuzla/
Web | https://panonikasojenice.ba/
Twitter | https://twitter.com/Panonska_Jezera

#panonika #sojenice #muzej #tuzla #bosnaihercegovina