Pušteni u rad slani slapovi na Panonici

U petak 26.marta 2021.godine, pušteni su u rad slani slapovi na kompleksu Panonika. Slani slapovi su posebna atrakcija na Panonici, sa pet vodenih kaskada i dva bazena,  pri čemu inhaliranje  isparenja slane vode veoma pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa, glavoboljama i opštem poboljšanju zdravlja. Inhaliranje slanih isparenja se proporučuje i kao jedna od mjera za sprečavanje bolesti prouzrokavih virusom Covid 19.  Boravak gostiju na prostoru slanih slapova i ljetne bašte se odvija uz primjenu  epidemiloških mjera protiv širenja virusa Covid 19.