Ruže za Tuzlu… 29. avgusta 2010. god.

Snaga zene

Snaga zene„Snaga Žene” pruža psihološku, socijalnu, pedagošku, medicinsku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci (izbjeglim i raseljenim licima, povratnicama, kao i domicilnom stanovništvu) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Putem radno-okupacione terapije, obezbjeđujući našim korisnicima materijal i sredstva za rad, doprinosimo i poboljšanju njihovog ekonomskog statusa.

Projekat „Ruže za Tuzlu“ je samo nastavak saradnje između „Snaga žene“, Općine Tuzla i JKP Pannonica doo. Naši sugrađani su u proteklo vrijeme imali priliku Snaga zeneuzivati u prelijepim ružama, tulipanima, narcisima i krokusima koji su zasađeni tokom ljeta i jeseni 2009. godine na Slanoj banji  i kompleksu Panonskih jezera.

Panonika.ba