U petak 1.juna 2012.g. zvanično počinje ljetnja sezona rada kompleksa Panonskih jezera

Uslovi boravka gostiju na kompleksu i cijene usluga u segmentu naplate ulaza ostaju nepromijenjeni u odnosu na  predhodnih šest sezona (uključen PDV):

 

 DNEVNE ULAZNICE:

REDOVNA

2,5 KM

POVLAŠTENA (penzioneri / RVI / porodice šehida i poginulih boraca)

1,5 KM

DJEČIJA (do 7 godina)

0,5 KM

 

MJESEČNE ULAZNICE:panonika

REDOVNA

30 KM

POVLAŠTENA (penzioneri / RVI / porodice šehida i poginulih boraca)

15 KM

DJEČIJA (do 7 godina)

10 KM

* naknada za izradu ulaznice 2 KM.

SEZONSKE ULAZNICE:

REDOVNA

60 KM

POVLAŠTENA (penzioneri / RVI / porodice šehida i poginulih boraca)

40 KM

DJEČIJA (do 7 godina)

20 KM

* naknada za izradu ulaznice  2 KM.

Kupovinom sezonskih i mjesečnih ulaznica se ostvaruju znatne uštede i pogodnosti prilikom ulaska i boravka na jezerima.

Salinitet vode u oba jezera iznosi 30 gr./l, temperatura 22 stepeni celzija a zvaničnim otvaranjem sezone kupanja na Panonici kreću u rad i sve službe nadzora i brige o zdravlju posjetilaca, redovne analize kvaliteta jezerske vode, dnevno-satno praćenje svih parametara vode i, zavisno od posjete, rad ugostiteljsko-prodajnih objekata i sportskih terena. Radno vrijeme kompleksa Panonike tokom juna mjeseca je od 08h. do 20h. a tokom jula i augusta mjeseca jedan sat ranije i duže.

Osvježite svoja čula i zdravlje, dođite na Panoniku !!!

Panonika.ba