VAŽEĆI CJENOVNIK ZA LJETNU SEZONU 2017:

PREDSEZONSKE ULAZNICE – VAŽE DO 31.05. (važi za 1 dan, odnosno 1 ulaz i 1 izlaz):

PREDSEZONSKA REDOVNA/ODRASLI 2 KM

PREDSEZONSKA POVLAŠTENA/DJEČIJA

(penzioneri / RVI i civilni invalidi / porodice šehida i poginulih boraca, djeca 2-7 godina)

 

1 KM

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

DNEVNE ULAZNICE – TOKOM LJETNE SEZONE KUPANJA, VAŽE ZA 1 DAN, ODNOSNO 1 ULAZ I 1 IZLAZ:

 

    

                DNEVNE ULAZNICE

U periodu

01.06-30.06.

i

16.08-31.08.

 

U periodu

01.07-15.08.

REDOVNA/ODRASLI 4 KM 5 KM
POVLAŠTENA (penzioneri / RVI i civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca)

 

3 KM

 

4 KM

DJEČIJA

(djeca od 2 do 7 godina)

 

2 KM

 

3 KM

POPODNEVNA REDOVNA/ODRASLI

(važi od 17:00 sati)

 

2 KM

 

3 KM

POPODNEVNA POVLAŠTENA/DJEČIJA

(penzioneri / RVI i civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca, djeca 2-7 godina)

(važi od 17:00 sati)

 

 

1 KM

 

 

2 KM

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

ZA KUPOVINU DNEVNE ULAZNICE NA PRODAJNOM MJESTU/BILETARNICI:

 • PENZIONERI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ZADNJI ČEK OD PENZIJE I LIČNU KARTU (može se donijeti i kopirano, ali da je kopija dobro vidiljiva),
 • PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE ŠEHIDA/POGINULIH BORACA,
 • ČLANOVI RVI-a SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a,
 • CIVILNI INVALIDI SVAKI PUT MORAJU PREDOČITI ISKAZNICU SVOJE ORGANIZACIJE ILI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA).

SEZONSKE ULAZNICE (važi tokom ljetne sezone kupanja):

REDOVNA/ODRASLI 80 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI i civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca)

 

40 KM

DJEČIJA

(djeca od 2 do 7 godina)

30 KM

STUDENTSKA/ĐAČKA

(od 8 do 26 godina, uz dokaz)

60 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA (PRVU) IZRADU SEZONSKE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE SEZONSKE ULAZNICE 2 KM (odnosi se na vlasnike sezonskih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • SLIKANJE ZA KARTICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA KARTICE, ILI SE VRŠI SKENIRANJE SLIKE.

 

SEZONSKE REDOVNE ULAZNICE – GRUPNE (važi tokom ljetne sezone kupanja):

10 do 20 ulaznica 70 KM
preko 21 ulaznice 65 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA IZRADU GRUPNE SEZONSKE REDOVNE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE SEZONSKE ULAZNICE 2 KM (odnosi se na vlasnike sezonskih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.

 

PONUDA SEZONSKIH REDOVNIH ULAZNICA ZA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

JKP ”Pannonica” d.o.o.-Tuzla za ljetnu sezonu kupanja sindikalnim organizacijama nudi pogodnosti za kupovinu sezonskih redovnih ulaznica po vrlo povoljnim uslovima u smislu rabata na broj kupljenih ulaznica i plaćanja na rate što je posebna pogodnost za razna javna i privatna preduzeća.

Shodno navedenom, nudimo sljedeće cijene sezonskih ulaznica (po osobi):

 • 70 KM, od 10-20 kupaca (ušteda 12,5%), i
 • 65 KM, preko 21 kupaca (ušteda 19%).
 • Troškovi izrade sezonske ulaznice – prva izrada…4 KM
 • Troškovi izrade iskaznice – ponovna izrada…2 KM*

  *(samo za one koji fizički posjeduju iskaznicu, od 2015 godine pa nadalje)

Sezonska redovna ulaznica inače košta 80 KM. Sezonska ulaznica vrijedi za cijelu sezonu kupanja, omogućava neograničen broj ulaza/izlaza bez čekanja u redovima te je znatno jeftinija u odnosu na svakodnevno kupovanje redovne dnevne ulaznice čija je cijena 3,5 KM radnim danima, a 4 KM vikendom i omogućuje samo jedan ulaz/izlaz.

PLAĆANJA SE MOGU IZVRŠITI NA 3 RATE, S TIM DA ZADNJA RATA MORA BITI UPLAĆENA NAJKASNIJE DO 01.08. TEKUĆE GODINE! PLAĆANJE SE VRŠI ISKLJUČIVO ŽIRALNIM PUTEM!

Za izradu sezonskih ulaznica potrebno je donijeti spisak sa imenom i prezimenom korisnika i 1 noviju sliku u boji. OBAVEZNO na poleđini slike upisati ime i prezime korisnika. Spisak mora biti konačan, gdje nakon dostavljanja Pannonici neče biti moguče dodavati nova imena! Spisak dostavlja ispred sindikalne organizacije ovlaštena osoba lično u Upravu JKP ”Pannonica” d.o.o.-Tuzla.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefon 035/246-711 ili email: panonica@bih.net.ba.

 

MJESEČNE ULAZNICE (važi od datuma do datuma):

REDOVNA/ODRASLI 40 KM

POVLAŠTENA

(penzioneri / RVI i civilni invalidi (60%+) / porodice šehida i poginulih boraca)

 

15 KM

DJEČIJA (djeca od 2 do 7 godina) 15 KM
STUDENTSKA/ĐAČKA (od 8 do 26 godina, uz dokaz) 30 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA (PRVU) IZRADU MJESEČNE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE MJESEČNE ULAZNICE 2 KM (odnosi se i na vlasnike mjesečnih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI SVAKOM PRODUŽENJU KARTICE.
 • SLIKANJE ZA KARTICU SE VRŠI NA MJESTU IZDAVANJA KARTICE.

 

SEDMIČNA ULAZNICA od 01.06.-30.06 i 16.08.-31.08. (važi od datuma do datuma):

SEDMIČNA 20 KM

SEDMIČNA ULAZNICA od 01.07.-15.08. (važi od datuma do datuma):

SEDMIČNA 30 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.
 • NAKNADA ZA IZRADU SEDMIČNE ULAZNICE 4 KM. PLAĆA SE PRI IZRADI KARTICE.
 • PRODUŽENJE SEDMIČNE ULAZNICE 2 KM (odnosi se i na vlasnike sedmičnih ulaznica od 2015. godine pa nadalje, koji fizički posjeduju kartice). PLAĆA SE PRI SVAKOM PRODUŽENJU KARTICE.

ZA IZDAVANJE MJESEČNIH I SEZONSKIH ULAZNICA POTREBNO JE DONIJETI:

 • ZA PENZIONERE: ČEK OD ZADNJE PENZIJE i LIČNU KARTU,
 • ZA PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA: ISKAZNICU MATIČNE ORGANIZACIJE,
 • ČLANOVI RVI-a: ISKAZNICU ORGANIZACIJE RVI-a,
 • CIVILNI INVALIDI: ISKAZNICU SVOJE ORGANIZACIJE ILI RJEŠENJE O INVALIDITETU (invaliditet 60% i više) UZ ODGOVARAJUĆI LIČNI DOKUMENT (LIČNA KARTA),
 • STUDENTI: studenti od 19.-26. godina uz važeći index i uz ovjeren zadnji semestar ili potvrdu od matičnog fakulteta,
 • ĐACI: đaci od 8. do 18. godina uz važeću đačku knjižicu ili potvrdu od škole,
 • DJEČIJA (djeca od 2 do 7 godina): u informacije se samo upisuje datum i godina rođenja djeteta,
 • SLIKANJE SE VRŠI NA LICU MJESTA, ILI AKO ŽELITE VRŠI SE SKENIRANJE VAŠE SLIKE.

* Sve cijene su izražene u KM (kovertibilnoj marci) i u sve cijene je uračunat PDV!

 

NAPOMENA:

 • DNEVNE, SEZONSKE I MJESEČNE ULAZNICE ZA PENZIONERE, PORODICE ŠEHIDA i POGINULIH BORACA I ČLANOVE RVI-a i CIVILNE INVALIDE (invaliditet 60% i više) VAŽE SAMO ZA NOSIOCE PENZIJE, ODNOSNO ISKAZNICE MATIČNE ORGANIZACIJE!

PLAŽNI MOBILIJAR

SUNCOBRAN (1 kom.) 2,00 KM  dan
LEŽALJKA (1 kom.) 4,00 KM  dan

PLAŽNI KOMPLET

(2 ležaljke, 1 stolić i 1 suncobran)

 10,00 KM  dan
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

Izdavanje mobilijara se vrši na lokacijama za izdavanje na sva 3 jezera. Informaciju gdje se nalaze lokacije za izdavanje možete dobiti od naših uposlenika.

Ukoliko koristite ležaljke koje se već nalaze postavljene na plaži do vas će doći radnik koji će vam na licu mjesta naplatiti iznajmljivanje.

ODBOJKA/FUDBAL NA PIJESKU

Termin 1 sat 5 KM/1 sat
Turnir 1 sat/1 teren 20 KM/1 sat
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

ARHEOLOŠKI PARK-NEOLITSKO SOJENIČKO NASELJE

Ulaznica/po osobi 1 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

 

MUZEJ GEOLOŠKA POSTAVKA ”PANNONICA”

Ulaznica/po osobi 1 KM
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

DJEČIJI ZABAVNI PARK ”SLANA BANJA-VRTIĆ”

Ulaznica/po djetetu 1 KM

Ulaz za roditelje/staratelje je besplatan.

Dječiji park je namjenjen za djecu uzrasta od 3 do 14 godina!

 

 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

IZLET NA KOMPLEKS PANONSKIH JEZERA

Održavanje sportskog dana, izleta ili nastave na otvorenom prostoru i čistom zraku u prelijepom ambijentu Slane banje i Panonskih jezera velike su prednosti za psihofizički razvoj djece u odnosu na zatvorene i zagušljive prostore sportskih dvorana i učionica, te se nadamo se da će Vam to biti jedan od razloga da iskoristite prednosti naše ponude.

U našoj ponudi Vas očekuje sljedeće:

Ugostiteljstvo:

 • restoran ”Panonski Lovac” na trećem Panonskom jezeru sa bogatom gastro ponudom i prelijepim enterijerom, te dvije ljetne bašte.
 • ljetna bašta i grill na prvom Panonskom jezeru sa oko 250 mjesta i pogledom na Panonska jezera i grad Tuzlu sa ponudom: sokovi, kafa, čaj, sladoled, čevapi, sendviči, hot-dog itd.

Sportsko-rekerativni tereni u krugu kompleksa:

 • odbojka/fudbal na pijesku (2 terena),
 • otvoreni fitness centar sa 20 profesionalnih sprava na 2 lokacije,
 • kros staze oko jezera pogodne za trčanje/jogging/kros,
 • asfaltirane površine, pogodne za vožnju bicikla, rolanje, itd.
 • mamutski šah,
 • dječiji zabavni park.

Cjenovnik ponude po osobi (van ljetne sezone kupanja SEPTEMBAR-MAJ):

BROJ PONUDE SADRŽAJ PONUDE CIJENA
1.

Mala porcija čevapa/hamburger + sok 0,2 dcl + ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

6 KM
2.

Sendvič (pileći parizer, namaz, salata) + sok 0,2 dcl + ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

4,5 KM
3.

Samo ulaznica na jezero sa obilaskom Arheološkog Parka i Geološke postavke.

Korištenje sportskih terena gratis.

2 KM

Ukoliko želite varijantu ponude 1. ili 2. molimo vas da nas o tome obavijestite najkasnije 2 dana ranije, dok za ponudu 3. najkasnije jedan dan ranije izvršite najavu vašeg dolaska!

Ulazak u Dječiji zabavni park se naplaćuje 1 KM/dijete, roditelji/staratelj/nastavnik ne plaća.

BILO KOJU VARIJANTU DA ODABERETE, STOJIMO VAM NA USLUZI OKO DETALJNIJIH DOGOVORA.

Dječiji zabavni park ”Slana Banja” se nalazi uz samo Panonsko jezero, i pruža zabavu za djecu od 3 do 14 godina. U ovom neobičnom zabavištu, koje ima oko kilometar asfaltnih staza, instalirane su razne sprave za zabavu – tobogani, ljuljaške, klackalice, trampoline, kućice za igru i ”gusarski brod”, te niz drugih sprava za igru. Iz sigurnosnih razloga, oko sprava su podloge od tartan gume i piljevine za ublažavanje eventualnih padova, ali i klupe za odmor roditelja/nastavnika.

U sklopu Panonskog jezera su Arheološki park-“Sojeničko-Neolitsko naselje” i muzej ”Geološka postavka Pannonica” koji oslikavaju istorijski period grada Tuzle prije 5 hiljada godina i spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog područja. Sojeničko naselje i Geološka postavka Pannonica predstavljaju kulturno-istorijsko naseljeđe grada Tuzle te kao takvo može izvrsno poslužiti u obrazovno-edukativne svrhe. Geološka postavka na multimedijalni način predstavlja spektakularnu geološku prošlost tuzlanskog kraja kroz pronađene fosilne ostatke morskih školjki i postavku raznih minerala i stijena.

Na jezeru postoji nekoliko sanitarnih čvorova koji se redovno održavaju, uz svakodnevnu hemijsko-higijensku kontrolu. Samo jezero je ograđeno i odvojeno od saobraćajnica tako da možete imati potpunu kontrolu nad Vašim učenicima.

U samom gradu Tuzli su i muzejsko-turistički kompleks Soni trg, Trg Slobode, Tuzlanska kapija, stare gradske džamije kao što su Šarena ili Atik, Turalibegova sa turbetom, Čaršijska sa gradskom česmom, Džindička džamija…itd, zatim obilazak Srpske pravoslavne crkve i Vladikinog dvora, Franjevačkog samostana i župe sv. Petra i Pavla, Muzeja sjeveroistočne Bosne, veoma interesantan je i obilazak gradskog korzoa/šetališta, biološke zbirke, spomenika slikaru Ismetu Mujezinoviću i piscu Meši Selimoviću, poznatog tuzlanskog “mosta s kipovima”, spomenika “Suza” jevrejima deportovanim u njemačke logore, itd… Obilazak navedenih turističkih lokacija se realizuje u saradnji i dogovoru sa turističkim vodičima u gradu ili u sopstvenom aranžmanu šetnjom kroz grad Tuzlu s obzirom da se sve spomenute lokacije nalaze u centru grada.

Više o nama možete pronaći na našoj web stranici www.panonika.ba i facebook stranici pod imenom ”Panonika Tuzla BiH”.

Nadamo se Vašem dolasku te Vam želimo prijatnu dobrodošlicu, ugodan boravak i dobar provod na Panonskim jezerima i u gradu Tuzli.

UPRAVA JKP ”Pannonica” d.o.o.-Tuzla

KLIZALIŠTE

VAŽEĆI CJENOVNIK ZA ZIMSKU SEZONU KLIZANJA 2016/2017:

Obavještavamo sve korisnike klizališta Panonika Tuzla da će se od srijede 1. februara 2017. godine primjenivati niže cijene ulaznica za klizanje.

Cijena za 1 sat i 15 minuta klizanja iznositi će za:

 • radni dan – 2,5 KM,
 • vikend (subota i nedjelja) – 3,5 KM.

CIJENE KLIZANJA OD 25.11.2016. – 31.1.2017. godine:

 1h 15min. KLIZANJA RADNI DAN (pon-pet) VIKEND (sub. i ned.)
VLASTITE KLIZALJKE 2,5 KM 3,5 KM
IZNAJMLJENE KLIZALJKE 3,5 KM 5,5 KM
10 KLIZANJA – VLASTITE KLIZALJKE (samo radni dan) 20 KM
10 KLIZANJA – IZNAJMLJENE KLIZALJKE (samo radni dan) 28 KM
GRUPNA (od 10 i više osoba i samo radni san) 2,5 KM po osobi
 • Sve cijene su izražene u kovertibilnim markama (KM).
 • PDV je uračunat u cijenu.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA:

TELEFON: 035/246-711

FAX: 035/246-710

E-MAIL: kontakt@panonika.ba

Vremenska prognoza
18C

sunny
63% humidity
wind: 1km/h N
H 18 • L 18

22C
PET

6C
SUB

6C
NED

18C
PON

20C
UTO

Panonika.ba

Pratite nas na Facebook-u!

Pratite sva dešavanja na Panonskim jezerima putem Facebook-a!

Zatvori