Poslije 3. časa nema više ograde…

Danas 3. čas, nema više ograde, kližemo sami i već pravimo voziće .

Bravo mali klizači!

Škola Osnova Klizanja Klizaliste Panonika
KLIZANJE SE BRZO UČI!