„Energetska efikasnost na našem jezeru“ 24.8.'13.g.

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Ekonomija energetske efikasnosti (3E), u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“ sa zadovoljstvom najavljuje događaj „Energetska efikasnost na našem jezeru“ koji će se održati u subotu 24. avgusta 2013.godine, na Panonskom jezeru u Tuzli sa početkom u 11:00 sati na lokaciji između prvog i drugog Panonskog jezera.

„Energetska efikasnost na našem jezeru“ ima za cilj promovisanje i podizanje javne svijesti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Ovom prilikom će biti predstavljeni razni modeli solarnih kolektora kao i drugi modeli vezani za energetsku efikasnost, gdje će posjetioci biti u mogućnosti da se uz pomoć izloženih praktičnih primjera upoznaju sa obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnošću. Uz veoma zanimljiv program posjetiocima će biti podijeljeni promotivni materijali sa savjetima i uputama o energetskoj efikasnosti.

USAID-ov 3E projekat je program vrijedan 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora. Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu.

Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Panonika.ba