Panonska jezera 5.8.'13.g.

...kompleks Panonskih jezera u ponedjeljak 5.8.'13.g., oko 15 sati temperatura zraka u hladu 35 stepeni, temperatura prvog jezera 28 stepeni, drugog 2...