Novembar na Panonici, nedjelja 8.11.2020. god.

Iako prohladan, i danas divan dan – NOVEMBAR na Panonici, Tuzla, BiH
NEDELJA 8.11.2020.godine