Ovako će izgledati most koji će spajati Centralni gradski park i Panonska jezera

Zbog velikog interesovanja javnosti, na danas održanoj, 34. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle upriličena je i prezentacija projekta Pješački most preko Sjeverne gradske saobraćajnice, između centralnog Gradskog parka i Panonskih jezera.
Projekat se realizuje sa ciljem povećanja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju i vezivanja rekreativnog i kulturno-istorijskog prostora Slane Banje sa pješačkom zonom istorijske jezgre Tuzle, čime će se postići i veća posjećenost turista pješačkoj zoni kao i ugostiteljsko-trgovinskim objektima u centru. Ugovorena vrijednost radova iznosi 278.175,05 KM.
Izgradnja i uređenje atraktivnih lokacija u užem gradskom centru Tuzle, uključujući kompleks Panonskih jezera, je uticalo na značajno povećanje frekvencije odvijanja kolskog saobraćaja na sjevernoj gradskoj saobraćajnici, kao i obim kretanja pješaka na dionici centar grada-kompleks Panonskih jezera. Ukrštanje ova dva vida saobraćaja u jednom nivou umanjuje nivo bezbjednosti, naročito na lokaciji raskrsnice kod Pravoslavne crkve, gdje je najveći intenzitet prelazaka pješaka preko sjeverne saobraćajnice.

S tim u vezi nametnula se potreba za gradnjom objekta kojim bi bilo riješeno ukrštanje ova dva vida saobraćaja u različitim nivoima, sa ciljem povećanja nivoa bezbjednosti. Pješački most položajno je usklađen sa već ustaljenim pješačkim koridorom, koji iz pravca centra grada prolazi pored Pravoslavne crkve i zgrade Vladikinog dvora i vodi preko sjeverne saobraćajnice prema postojećim i budućim kapijama u kompleksu Panonskih jezera. Obezbijeđena je i kvalitetna pješačka veza Centralnog gradskog parka sa kompleksom Panonskih jezera i autobuskim stajalištem uz sjevernu ivicu sjeverne saobraćajnice. U konačnici, ova pasarela je spona dvije najveće pješačke zone u centru – kompleksa Slana banja i historijske gradske jezgre.

Iz centralnog gradskog parka na most vode dva kraka, jedan stepenišni na koji se dolazi iz pravca parkinga u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve a drugi u vidu rampe na koji se dolazi sa parkovske staze.
Glavni raspon mosta, preko Sjeverne saobraćajnice je 24 + 12 m, raspon kraka prema parku je 20,5 m. Most je uglavnom ravan, sa nagibom od 3,49% na glavnom dijelu, iznad Sjeverne saobraćajnice.
Minimalna svijetla visina između donjeg ruba pješačkog mosta i nivelete sjeverne saobraćajnice iznosi na najnižem dijelu 4,70 m, čime je omogućen nesmetan prolazak visokogabaritnih vozila. Korisna širina mosta je 3,00 m. Ugovorena vrijednost radova: 278.175,05 KM, izvođač radova je: „TOM-CAT“ d.o.o. Tuzla a rok za završetak radova je 60 dana.
* sa zahvalnošću preuzeto sa Tuzlanski.ba

Panonika.ba