Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1- Nabavka i sukcesivna isporuka sredstava za dezinfekciju možete pogledati na linku:Odluka o izbor...

Odluka o poništenju postupka

Odluku o poništenju postupka nabavke, možete pogledati klikom na link dokumenta ispod:Odluka o poništenju...

Panonika.ba