Federalna TV o Panonskim jezerima…

Panonska jezera u Tuzli i ove godine su jedna od turističkih destinacija koju građani BiH, ali i drugih zemalja rado posjećuju. Već se bilježi ve...

Ljeto na Pannonici sa RTV 7 Tuzla

Ljeto na Pannonici sa RTV 7 Tuzla, srijeda 19.07.2017.god. U toku škola osnova plivanja i škola ronjenja... * Sa zahvalnošću preuzeto sa You Tub...

UNTOLD Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe UNTOLD na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound&L...

SASSJA Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe SASSJA na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound&...

RAGGAULATION Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe RAGGAULATION na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Soun...

CONTUSIO Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe CONTUSIO na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound&am...