SASSJA Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe SASSJA na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound&...

RAGGAULATION Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe RAGGAULATION na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Soun...

CONTUSIO Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe CONTUSIO na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound&am...

CRNI DANI CERN-a Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe CRNI DANI CERN na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. So...

SHIPWRECKED Live@Kaleidoskop 2017

Dio atmosfere sa nastupa grupe SHIPWRECKED na 9.Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih KALEIDOSKOP 2017 Tuzla u organizaciji Grada Tuzla. Sound...