Uspješna priča tuzlanskog brenda: Sve veće interesovanje za zimsku ponudu Panonike

Osim bogate ponude Zimskog grada i Zimske čarolije, građani i posjetioci Tuzle imaju priliku zabaviti se na Klizalištu, a na kompleksu Panonike se uređuje i Arheološki park.

Veliki broj građana i posjetioca Tuzle uživa u ledenim radostima na klizalištu Panonika, koje čini dio zimske ponude grada, a koje je ove godine prošireno.

Građani Tuzle koriste i šetališnu zonu na Kompleksu Panonskih jezera, gdje kroz projekat ”Panonika – Zdravo srce Tuzle” imaju na raspolaganju pješačke staze oko Panonskih jezera, koje koriste za rekreaciju.

Direktor JKP Panonika doo Tuzla, Maid Porobić, govorio je o zimskoj, ali i ljetnoj sezoni, za koju u nekim segmentima pripreme uskoro počinju.

 

* video prilog sa zahvalnošću preuzet od RTV 7 Tuzla