Pripreme ljetne sezone 2022

Nakon uspješne zimske sezone, JKP Panonika d.o.o.Tuzla već od januara mjeseca provodi sve aktivnosti na pripremama za ljetnu sezonu 2022 koja na kom...

Dobar dan TK

Dobar dan TK, intervju sa direktorom JKP Pannonica doo Tuzla Majidom Porobićem , petak 31.12.2021.godine....

Svečano otvaranje sezone 2021/2022

Svečano otvaranje sezone 2021/2022 / Četvrtak 25.11.2021.godine. Razgovor sa direktorom Panonike Majidom Porobićem  i klizačicama Klub klizačkih...