Početak sezone 2021

Sezona kupanja na kompleksu Panonskih jezera počela je 1.juna, ali tek u posljednjih nekoliko dana vremenske prilike su pogodovale većoj posjeti gos...